Staatsrecht Senator Stemwijzer: CDA

door Redactie op 24/02/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Staatsrecht Senator Stemwijzer: CDA

Het constitutionele eresaluut binnen de christendemocratische Senaatsfractie weerklinkt zonder meer voor professor Alfons Dölle, lid van het Groningse triumviraat van het decentralisatierecht. Dölle wordt door intimi in de kamer wel liefkozend aangeduid als ‘de ijsberende viking’. Dat ijsberen verwijst naar het dreigend heen en weer lopen achter de bankjes, gevolgd door het draaien rond de interruptiemicrofoon om daarna een scherpe interruptie te plaatsen waarin weer duidelijk wordt wat er allemaal ‘op gespannen voet’ met elkaar staat. Dölle demonstreerde samen met Engels hoe Thorbecke zich een deliberatieve democratie ongeveer had voorgesteld. Tijdens het debat over de Voetbalwet in reactie op een bijdrage van Engels:  ‘Ik probeer mee te denken met de heer Engels. Alles moet kunnen, zelfs dat.’

Kortom, in Dölle’s eigen woorden uit 2000: ‘De sfeer is vaak weldadig ontspannen en het instituut ligt in de schaduw van de publicitaire tombola.’ Dölle leverde eigenlijk als enige opponent van constitutionele toetsing door de rechter serieus staatsrechtelijk weerwerk tegen de nieuwlichterij van Halsema. Of Dölle uit vrije wil vertrekt uit de Senaat weten we niet. Zijn partij hanteert in ieder geval een maximale termijn van drie volledige mandaten, dus zit het er op voor Dölle, senator sinds 1999. Op die regel wordt immers alleen een uitzondering gemaakt voor leden met kennelijk uitzonderlijke verdiensten, zoals voorzitter René van der Linden, wiens prestaties hier wekelijks in de Eerste Kamer Watch bezongen worden. Hij staat daarom geheel terecht op plaats drie.

De vraag is wie op de lege troon van Dölle gaat plaatsnemen. De eerste kandidaat is professor Sophie van Bijsterveld, die een aantal fijnzinnige boeken op haar naam heeft staan, waaronder één dat heel toepasselijk The Empty Throne heet. Verder heeft zij jarenlang staats- en bestuursrecht gedoceerd aan de Universiteit van Tilburg. Bovendien kent dit blog dubbele punten toe voor de post ‘adjunct-wetenschappelijk ambtenaar Romeins recht aan de VU’, omdat wij vermoeden dat het hier om Romeins publiekrecht gaat. Ten slotte heeft de site van de Eerste Kamer een stevige inspanning op het gebied van de koninkrijkshervorming geregistreerd.

Maar er is nog een kandidaat van wie het CDA-bestuur trots vermeldt dat het een ‘voormalig universitair docent staatsrecht’ is: P.E.M.S. Lokin-Sassen. Welke staatsrechtelijke onderwerpen haar bijzondere aandacht getrokken hebben, valt via het internet niet makkelijk te achterhalen. Wel is er ferme taal te vinden uit de tijd dat mevrouw Lokin nog aan lokale politiek deed. Het gaat dan om Groningse baliekluivers:  ‘Ik pleit voor sluitingstijden van de cafés in Groningen, zodat de jeugd niet tot zes/zeven uur ’s ochtends in de stad rondlummelt en veel te veel alkohol drinkt.’ Op internet is verder nog een gloedvolle lofrede te lezen op, jawel, Hans Wiegel. Want wat hij presteerde tijdens de Nacht van Wiegel moest velen tot voorbeeld strekken: zich onttrekken aan de monisme van fractie en partij om het parlement weer terug te geven aan het volk.

Leden van Provinciale Staten die op een staatsrechtelijke CDA-senator willen stemmen raden wij dus een keuze tussen Van Bijsterveld of Lokin-Sassen aan. Resultaten uit het verleden of robuuste parlementaire voornemens bieden beide geen garanties voor de toekomst. Wel hoop.

Vorige post:

Volgende post: