Staatsrecht Senator Stemwijzer: ChristenUnie

door Redactie op 25/02/2011

in Haagse vierkante kilometer

Ze zeggen vaak dat politici die te lang een ambt bekleden uiteindelijk megalomane trekjes ontwikkelen en dictatoriaal gedrag gaan vertonen. Men denke slechts aan de staatshoofden in de Arabische wereld die de afgelopen weken het veld hebben moeten ruimen of momenteel op de wip zitten: Mubarak, Ben Ali, Ali Abdullah Saleh en zelfs de formeel ambteloze burger Muammar Ghadaffi. Maar zelfs met 28 dienstjaren hoort senator Egbert Schuurman niet in dit rijtje thuis. Ondanks meer dan een kwart eeuw in het Huis dat Thorbecke ‘zonder nut en doel’ achtte, komt Schuurman nog op voor de rechten van de onderdrukten in plaats van deze te onderdrukken. Tijdens de laatste Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer hekelde hij de anti-rechtsstatelijke retoriek van de PVV en zette hij zich in voor godsdienstvrijheid zonder onderscheid. Op zijn instigatie sprak de Eerste Kamer uit dat zij de diskwalificatie van de islam als politieke ideologie afwijst. Dit ondanks het feit dat Schuurman “grote problemen met de islam” zag en tevens “onoverbrugbare kloven ten aanzien van de religie die ik aanhang”.

Dit alles is bewonderenswaardig. Ook het feit dat Schuurmans maidenspeech tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen 1984 plaatsvond en zijn interpellatie uit 1990 over de taak en plaats van de Eerste Kamer trachtte helderheid te verschaffen over onder meer de gelding van de vertrouwensregel, dwingen respect af. Vooralsnog scoort Schuurman echter geen punten met zijn onbesuisde, voorlopig ook nog onofficiële voorstel om een parlementaire enquête naar de gevolgen van de privatisering van voormalige overheidsdiensten te houden. Waarom Schuurman nu met zijn voorstel komt, is onduidelijk. Met enig cynisme zou je kunnen beweren dat deze zwanenzang bedoeld is om straks op het praalgraf in de NGK te Breukelen te kunnen beitelen: “Hier rust de man die de Eerste Kamer haar eerste enquête in de parlementaire geschiedenis liet uitvoeren”. En of die Kamer dat wil, is nog maar de vraag. Als de Eerste Kamer besluit een enquête te houden – uiteraard netjes volgens de regels van artikel 128 e.v. van het eigen Reglement van Orde; deze zijn nog nauwelijks in beeld geweest – dan staat het wel vast dat die door de nieuwe Kamer moet worden uitgevoerd. Hoe behoorlijk is het die Kamer met een mogelijk ongewenst kind op te zadelen?

Het vertrek van Schuurman laat ondanks dit smetje een groot gat achter. Wie kan dit staatsrechtelijk zwaargewicht opvolgen? Roel Kuiper, toekomstig fractievoorzitter, debatteerde verdienstelijk met Machiel de Graaf tijdens het grote lijsttrekkersdebat in de Tweede, herstel Eerste Kamer (dank u wel, Dominique van der Heyde). Zijn voorstel om een verbod op de sharia in de Grondwet op te nemen lijkt ons echter buitenproportioneel, onnodig en onrealistisch. Goede kandidaten voor de opvolging van Schuurman zijn ook Beatrice de Graaf op nr. 6 en oud-Senator Jurn de Vries op 16. De Graaf is expert op het gebied van terrorisme. Bij een kabinet dat in elke zin het woord ‘veiligheid’ wel gebruikt, kan deze expertise goed van pas komen. De Vries maakte deel uit van de staatscommissie-Grondwet en was dus medeverantwoordelijk voor een fraai rapport waarop voorlopig geen reactie komt. Toch gaat onze voorkeur uit naar een andere kandidaat, te weten Leen van Dijke op nummer 5.

In onze optiek ontleent Van Dijke aan zijn specialisatie in de vrijheid van meningsuiting ook enige staatsrechtelijke autoriteit. Van Dijke werd immers in 1998 nog veroordeeld tot een geldboete van 300 gulden wegens belediging van homoseksuelen, een zaak die in hoger beroep en cassatie echter glansrijk werd gewonnen en leidde tot een standaardarrest van de Hoge Raad uit 2001. Deskundigen op het gebied van de uitingsvrijheid die ook nog eens ervaringsdeskundige zijn, zijn in deze tijd onmisbaar. Als voormalig secretaris van een schoolbestuur te Arnemuiden heeft Van Dijke ook de nodige ervaringen met procedures opgedaan en is hij tevens gepokt en gemazeld op het terrein van de onderwijsvrijheid. Wie van houthandelaar fractievoorzitter in de Tweede Kamer wordt, moet het laatste stukje naar de ‘overkant’ ook nog wel kunnen afleggen. Als oud-timmerman heeft Van Dijke sowieso een streepje voor bij ChristenUnie-stemmers. Ons advies voor een (gelet op de peilingen broodnodige) voorkeurstem gaat daarom naar Leen van Dijke.

Vorige post:

Volgende post: