Staatsrecht Senator Stemwijzer: PvdA

door Redactie op 01/03/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Staatsrecht Senator Stemwijzer: PvdA

‘Ik ben geen lid van de PvdA vanwege het staatsrecht, maar vanwege de idealen die ik heb.’ Dixit Marleen Barth. En de rest van de lijst had het kunnen zeggen, want veel staatsrecht is er in de bovenste regionen niet bij. Noch in theorie, noch in de praktijk. Han Noten, de huidige fractievoorzitter en nr. 6 op de kandidatenlijst, sprak tijdens de laatste Algemene Politieke Beschouwingen profetische woorden: “In een rechtsstaat is niet alleen de burger aan het recht gebonden, maar ook de overheid”. Klaarblijkelijk dacht hij dat de eisen van de rechtsstaat in de eerste plaats voor de burgers gelden. Quod non.

Op de lijst treffen we op plaats 4 wel een mogelijk staatsrechtelijk zwaargewicht aan. We zien daar Klaas de Vries, onder andere oud-minister van Binnenlandse Zaken. De Vries stond aan de wieg van de in 2008 gewijzigde Wet op de parlementaire enquête en als de plannen van Senaatsnestor Egbert Schuurman doorgaan, kunnen zijn kennis en ervaring op dat terrein van grote waarde zijn. Met een kabinet dat op het vlak van de godsdienstvrijheid gemengde gevoelens oproept, komt de inzet van De Vries ook als geroepen. Zo nam hij – zonder succes overigens – op basis van de grondrechten van religie- en uitingsvrijheid stelling tegen het al te gemakkelijk opleggen van de staf van ontzetting uit het beroep bij veroordeling wegens een uitingsdelict.

Er zijn echter ook minpunten te noteren. Zijn verdediging van een amendement van partijgenoot Kuiken tijdens de behandeling van de Voetbalwet was tenenkrommend. Dit amendement kent, kort gezegd, de burgemeester de bevoegdheid toe ouders te bevelen hun kleine kinderen binnen te houden. Een soort avondklok dus. Bij het negeren van het bevel dreigt een gevangenisstraf of een geldboete. De Raad van State was er desgevraagd goed voor gaan zitten en brandde het amendement in welwillende bewoordingen volledig af. Waar De Vries in zijn oratie uit 2010 het kabinet verweet kritische adviezen van de Raad van State geen grondige weerlegging waardig te keuren, maakte hij zich nu zelf schuldig aan dit vergrijp. Met genoemde oratie hebben we gelijk een ander zwak punt te pakken: De Vries is een praktijkmens, geen academicus. Alleen begin jaren zeventig was hij wetenschappelijk ambtenaar staats- en bestuursrecht te Rotterdam. Van zijn oratie waren we niet bepaald onder de indruk. Ons werd een wandeling door de Hortus Democraticus beloofd, maar in plaats daarvan werd het hollen door een constitutioneel doolhof. De Vries vindt veel, maar vindt weinig tijd om het toe te lichten.

Omdat Klaas de Vries buitengewone verdiensten heeft en met zijn vierde plek toch wel verkozen zal worden, gaat ons stemadvies naar een andere kandidaat. Maar naar wie? Op de kandidatenlijst prijkt wel een sterke afvaardiging uit disciplines die het staatsrecht omringen. Nico Schrijver is hoogleraar internationaal recht en Ruud Koole hooggeleerd in de politicologie. Bovendien voegen twee voormalige ministers van Binnenlandse Zaken – naast de genoemde Klaas de Vries ook Guusje ter Horst – uiteraard het nodige publiekrechtelijke gewicht  toe. Maar voor een terugkeer naar de echte staatsrechtelijke hoogtijdagen onder Erik Jurgens zullen de leden van Provinciale Staten moeten uitwijken naar Willem Witteveen, op plaats 15. Hij beschouwde zijn eerdere lidmaatschap van de Eerste Kamer al als het ‘hoogtepunt in zijn carriere’ dus zal niet klagen over een nieuwe termijn in Senaat.

Met Witteveen haalt de Senaat dan een jurist binnen die al heeft gepubliceerd over het primaat van de politiek. ‘Het primaat van de politiek is een hoogst onduidelijke staatsrechtelijke categorie,’ schreef hij in 1999 voor de Staatsrechtconferentie, en hij stelde zes varianten van verhoudingen voor. Leden van Provinciale Staten die de kans grijpen om dergelijke broodnodige kennis de Eerste Kamer in te parachuteren, bereiken daarmee tevens dat de auteur van een recent boek over de Eerste Kamer in de groene bankjes plaatsneemt. Dat zal ook een impuls geven aan de ideevorming over de toekomst van de Eerste Kamer op de langere termijn. Witteveen lanceerde in dat boek, Het wetgevend oordeel, namelijk het plan om van de Tweede Kamer een beleidskamer en van de Eerste Kamer een wetgevingskamer te maken.

Het advies voor de leden van Provinciale Staten die binnen de kandidatenlijst van de PvdA willen blijven is dus Willem Witteveen. Als het niet is vanwege de idealen die hij heeft, dan zeker vanwege het staatsrecht!

Vorige post:

Volgende post: