Staatsrecht Senator Stemwijzer: SGP

door Redactie op 23/02/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Staatsrecht Senator Stemwijzer: SGP

Holdijk is de naam. De nieuwe nestor van de Eerste Kamer als CU-voorman Egbert Schuurman straks na meer dan 10.000 dagen de deur van de Senaat voor de laatste keer achter zich dichttrekt en de keuze voor wie binnen de kandidatenlijst van de SGP het staatsrechtelijk kaliber van de Eerste Kamer ter harte wil nemen. In eigen kring meer een verdwaalde CHU’er dan onversneden theocraat en tevens een pleitbezorger van de interne vrouwenemancipatie. Ook zijn uitspraken zijn soms verwarrend, getuige de evergreen “dit is wel een juist argument, maar geen goed argument.” Niet echt iemand om makkelijk te karakteriseren, derhalve. Gerrit Holdijk over zichzelf: “Ik ben geen lijsttrekker. Nee, ik sta op nummer één van de SGP-lijst voor de Eerste Kamer. Lijsttrekker? Wie verzint zo iets?” (Nederlands Dagblad 22 februari 2011)

Holdijk mag in het voetspoor van Groen van Prinsterer graag bewonderend spreken over de historische banden tussen God, Nederland en Oranje. Hij koppelt daar ook zoveel eerbied voor de Majesteit aan, dat hij in het debat over het wetsvoorstel-Halsema kwam aanzetten met het oude argument dat de Koning een eed op de Grondwet aflegt en dat zijn handtekening onder een wetsvoorstel een eind maakt aan de discussie over de grondwettigheid van een wet. Behalve dan, als de Koning zelf reden ziet om er toch nog anders over te denken. Anderzijds zal hij Beatrix ongetwijfeld zeer geïrriteerd hebben toen hij tijdens de nogal feestelijk aangeklede vergadering over de parlementaire goedkeuring van het huwelijk tussen Willem-Alexander en Maxima volstrekt eigenzinnig een punt begon te maken van de katholieke achtergrond van de aanstaande bruid.

Van Holdijk valt niet te verwachten dat hij snel zal meewerken aan een politieke oppositie in de Eerste Kamer. Maar desondanks hoorde hij wel bij de bende van Engels, die tijdens de formatie aan de bel trok omdat de Eerste Kamer nog niet bij de formatie betrokken was. Toch het oorlogspad tegen de PVV? Neen, zo legde Holdijk aan zijn achterban later uit, het was puur ‘om de bereidheid tot een gesprek te onderstrepen’. Wat Engels er later allemaal over zei moest voor zijn eigen rekening blijven.

Staatsrechtelijk minpuntje is wel zijn positie als de koning van de dubieuze dubbelmandaten. Zo zit hij ook al sinds mensenheugenis in de Provinciale Staten van Gelderland, en kiest als zodanig dus ook zichzelf. Daarnaast was hij 37 jaar adviseur ‘juridische en moeilijke zaken’ van de SGP-fractie in de Tweede Kamer. De Grondwet heeft geen problemen met deze dubbelfunctie, maar verzet zich wel tegen het gelijktijdig lidmaatschap van Eerste en Tweede Kamer. De bedoeling van die incompatibiliteit strekt zich zonder veel moeite ook uit over een innige medewerkersrelatie met de Tweede Kamerfractie.

Maar op de huidige lijst voor Gelderland staat hij op een onverkiesbare plaats en de relatie met de Tweede Kamer is na 37 jaar inmiddels ook geëindigd met een pensionering. Niets staat een glansrijke periode als staatsrechtelijke nestor in de Eerste Kamer dus nog in de weg!

Vorige post:

Volgende post: