Staatsrecht Senator Stemwijzer

door Redactie op 21/02/2011

in Haagse vierkante kilometer

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer hielp dit blog bij het bepalen van een keuze door de verkiezingsprogramma’s door te lichten op hun staatsrechtelijke inhoud. Op 2 maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en anderhalve maand later kiezen de leden van de twaalf Provinciale Staten de Eerste Kamer. Ook bij de vorige verkiezingen voor Provinciale Staten was het spannend of het kabinet-Balkenende IV een meerderheid in de Eerste Kamer zou halen. We citeren de woorden die PvdA-fractievoorzitter Han Noten destijds sprak: “De inzet van deze verkiezingen is de vraag of Nederland voortvarend en stabiel kan worden bestuurd dan wel ten prooi valt aan bestuurlijke instabiliteit, zo niet chaos”. Niettemin staat de Eerste Kamer nu onmiskenbaar meer op de voorgrond.

Retoriek als ‘de slag om de Eerste Kamer’ is aan de orde van de dag, hoewel het zuiverder lijkt om niet eens van een indirect kiesrecht te spreken. Het is al eens eerder geconstateerd: op 2 maart aanstaande gaan we met z’n allen niet de Eerste Kamer kiezen. Publiekrecht en Politiek vindt het belangrijk dat er in de nieuwe Senaat voldoende staatsrechtelijk onderlegde personen komen te zitten. Mensen die kennis hebben van de wetgevingsprocedure, van gemeente- en provincierecht, van de inrichting van de rechtspraak in Nederland, van onze grondrechten. Mensen die de regels van het spel kennen en niet maar wat aanrommelen. Dat de Eerste Kamer als staatsrechtelijk geweten functioneert is van eminent belang. Zeker nu constitutionele toetsing voorlopig nog ver weg is. Daarom presenteert Publiekrecht en Politiek het project de Staatsrecht Senatoren Stemwijzer. Welke kandidaat-senatoren verdienen het predicaat ‘staatsrechtelijk geweten’? En welke staatsrechtelijke gewetens raken we waarschijnlijk kwijt? Kortom: staatsrechtelijk goed onderlegde kandidaten worden aangeprezen en vertrekkende constitutionele kanonnen worden met gepaste eerbied uitgezwaaid. Wie weet helpt het bij de keuze op 2 maart of 23 mei, want we zoeken bij die portretten natuurlijk naar specifieke pluspunten.

De Groningse Sectie Staatsrecht op het CV zal in ieder geval nooit een specifiek pluspunt kunnen zijn, omdat dat veel eerder een voorwaarde voor kandidaatstelling lijkt te zijn. Han Warmelink voor GroenLinks, Alfons Dölle en Pia Lokin voor het CDA en Hans Engels voor D66: Groningen levert het zwaardere staatsrechtelijke kaliber in de hogere regionen van de kandidatenlijsten.

Bij dit project moeten we onszelf enige beperkingen opleggen. 2 maart komt immers met rasse schreden dichterbij. Daarom laten we de eenmansfracties van Yildirim, de Partij voor de Dieren en de Onafhankelijke Senaatsfractie deze keer links liggen. Met spijt in het hart, want zeker als je het presteert Kamervragen in het Fries te stellen (Henk ten Hoeve van de OSF) dan verdien je eigenlijk een plekje in deze eregalerij vanwege de bescherming van onderdrukte minderheden. Ook bij de PVV zullen we niet op zoek gaan naar het staatsrechtelijke geweten. Dit heeft zeer zeker niet te maken met het beweerde ontbreken van een geweten bij de gemiddelde PVV-kandidaat, maar met het simpele feit dat de PVV haar kandidatenlijst geheim houdt tot na de verkiezingen van 2 maart. Ook aan de kandidaten van 50PLUS, de zoveelste partij van kameleon Jan Nagel, zullen we geen aandacht besteden. Het onvermijdelijke kort geding zien we met vertrouwen tegemoet.

Vorige post:

Volgende post: