Staatsrecht Stemwijzer: CDA

door GB op 30/03/2010

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Staatsrecht Stemwijzer: CDA

Veilig in de Christen-Democratische armen. Die boodschap wil het CDA ook op het gebied van het staatsrecht uitdragen: ‘Een slagvaardig Nederland betekent dat we geen onrust moeten creëren door nodeloos bestuurlijke zaken, indelingen en bevoegdheden overhoop te gooien.’ Dus staat het programma vol met zaken die zo moeten blijven. De evenredige vertegenwoordiging blijft. Het kiesrecht voor Provinciale Staten blijft beperkt tot Nederlanders. En een belangrijke geruststelling voor de achterban: referenda blijven weg.

Onttrekt het CDA zich dan aan de institutionele snoeiwoede? Dat ook weer niet. Deelgemeenten in Amsterdam en Rotterdam kunnen verdwijnen. En het aantal departementen en ZBO’s kan omlaag, in verband met de gebruikelijke ‘efficiencyslag.’ Maar dan is de stevigheid er wel zo’n beetje vanaf.  Er wordt alleen nog wat meubels gesleept in het Huis van Thorbecke. Meer taken bij grote gemeenten in de randstad; nooit meer dan twee bestuurslagen per ‘probleem’; provincies richten zich alleen nog maar op kerntaken; gemeenten krijgen minder doeluitkeringen maar een grotere algemene uitkering – dat soort werk.

En hoe zit het met de waterschappen, het staatsrechtelijke thema van deze verkiezingen? Helaas. Ondanks hun charme-offensief zullen ze er ook bij het CDA aan moeten geloven: samenvoegen met de provincie. Over het voorliggende wetsvoorstel om constitutionele toetsing in te voeren geen enkel woord, maar ik denk dat ten aanzien van het CDA weinig twijfel mogelijk is over hun positie. De Grondwet zien ze eigenlijk vooral als een plek om de Friese taal in vast te leggen.

Verkiezingsprogramma’s in het algemeen bevatten een hoog gehalte aan kool-en-geit-redeneringen. Samenvatten is daarom eigenlijk niet mogelijk. Het belangrijkste punt laat ik dan ook maar aan de lezers zelf over:

Geweldloze religiekritiek is onderdeel van een moderne samenleving. Tegen extremistische uitingen die aanzetten tot geweld, ook van religieuze leiders, moet met alle mogelijke rechtsmiddelen voortvarend worden opgetreden.

Is dit nu een waarschuwing aan iedereen zoals Nekschot? (‘met alle mogelijke middelen’, ‘voortvarend’) Of is dit juist een subtiele terechtwijzing van Hirsch Ballin? (alleen ‘aanzetten tot geweld’)

1 verwarde kiezer 30/03/2010 om 10:39

En dat te bedenken dat Binnen 5 dagen het CDA kan veranderen van standpunt mbt de waterschappen. Donderdag werd opschaling van 26 naar 10 nog uitgedragen als het CDA standpunt. Maandags draait het CDA naar “opheffen”. Ik ben benieuwd welke visie daaraan ten grondslag ligt.

Vorige post:

Volgende post: