Staatsrecht Stemwijzer: PvdA

door GB op 15/04/2010

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Staatsrecht Stemwijzer: PvdA

De sociaaldemocraten trekken in hun verkiezingsprogramma een duidelijke ‘bipartisan’-kaart. Dat past ook prima in het profiel van Cohen. Het voorkomt misschien ook wel de Hamer-correctie, die Maurice de Hond meende te bespeuren op het Cohen-effect. Daarin is Job Cohen een verfrissende samenbindende buitenstaander, maar hollen de kiezers weer weg zodra Mariette Hamer in beeld verschijnt.

Staatsrechtelijk levert dat een Nationaal Democratie Akkoord op: een langjarig politiek akkoord om ook echt keer echt een grondwetswijziging te kunnen realiseren. Nu schiet dat niet op. De PvdA is ten aanzien van de inhoud van het akkoord bereid om niet meer aan haar eigen standpunten vast te houden, en de onderhandelingen ‘zonder taboes’ in te gaan. De richting van het akkoord staat wel vast: meer directe democratie, want dat draagt bij aan het herstel van vertrouwen.

Deze insteek maakt het natuurlijk lastig om aan te geven welke staatsrechtelijke veranderingen je dan zelf zou willen. Dat doet de PvdA dan ook nauwelijks. Alleen de Raad van State mag niet meer adviseren, ten gunste van de Eerste Kamer die een adviesrecht krijgt op de plek waar de Raad zich nu met het wetgevingsproces bemoeit. De Eerste Kamer levert daar wel zijn instemmingsrecht voor in; daar blijft slechts een eenmalig terugzendrecht van over. Waterschappen verdwijnen verder niet in naam, maar wel als bestuurslaag. Ze worden uitvoeringsorganisaties van de provincies. Die provincies moeten zich ook niet rijk rekenen want in bedekte termen (‘beter afbakenen’, ‘gesloten huishouding’ en ‘afbouwen’) is voor hen ook de eindfase ingeluid.

Op landelijk niveau herhaalt de PvdA de wens om tot een klein kernkabinet te komen, waarin de politieke hoofdlijnen meer centraal staan dan het runnen van een departement. Ten aanzien van het aantal departementen zijn de sociaaldemocraten radicaal: allemaal opgaan in één Rijksdienst.

Een aardig aspect van verkiezingsprogramma’s is tenslotte de verkapte persoonlijke afrekeningen. Zo wordt de ‘Jantje-Beton-norm’ ingevoerd, maar verdwijnt de ‘Vogelaarheffing’. En de Balkenende-norm heet gewoon: ‘het salaris van de minister-president’.

1 LD 18/04/2010 om 21:07

De frase over de nieuwe rol van de Eerste Kamer kan in elk geval niet rekenen op de steun van de Eerste Kamerfractie van die partij. In het debat over de herstructurering van de Raad van State merkte senator Putters, daartoe uitgedaagd door de SP-fractie, op:

“Ik wil er geen misverstand over laten bestaan dat de Eerste Kamerfractie van de PvdA buitengewoon ongelukkig is met die passage in het verkiezingsprogramma en dat wij die passage bijna een uiting vinden van
onwetendheid. Wij vinden het zeer spijtig dat die passage erin staat, het is bijna een onnozele uitspraak. We hopen dus dat ons congres tot bezinning zal komen.”

Op 25 april weten we meer.

Vorige post:

Volgende post: