Staatsrecht Stemwijzer: SGP

door GB op 25/04/2010

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Staatsrecht Stemwijzer: SGP

Het verkiezingsprogramma van de SGP staat, anders dan iemand die de SGP niet kent wel zou verwachten, niet bol van de woedende teksten in de richting van Clara Wichmann en de Hoge Raad. Ook het Vrouwenverdrag hoeft niet met onmiddellijke ingang te worden opgezegd. De staatkundig gereformeerden beperken zich tot teleurstelling over het overgewicht van de ‘moderne interpretatie’ van het verbod van discriminatie (‘gelijkheidsgeloof’). En ze blijken in staat tot een zekere mate van humor op dit punt, wanneer ze (binnen de vele mogelijkheden die je hebt om weerzin tegen de bio-industrie te illustreren) een lans breken voor sexeneutrale bio-industrie:

De veehouderij is vaak de gebeten hond. Of het nu gaat om de uitstoot van ammoniak, de import van soja, het uitbreken van dierziektes, dierenwelzijn of ‘megastallen’. De SGP kan de kritiek voor een deel onderschrijven. Neem bijvoorbeeld het doden van mannelijke eendagskuikens, omdat alleen de vrouwtjes als leghennen gebruikt kunnen worden. Mogen wij zo omgaan met schepselen van God?

Tussen de regels door wordt duidelijk dat de SGP zich wel bedreigd voelt. Verworvenheden, zoals ‘de vrijheid van kerken’ en het bijzonder orthodox onderwijs met bijbehorend toelatingsbeleid krijgen zekerheidshalve een plek in het verkiezingsprogramma. Bovendien moet de Commissie Gelijke Behandeling verdwijnen, en moeten de ‘christelijke wortels’ van Nederland vastgelegd worden in een preambule bij de Grondwet. Ambtsgebeden horen erbij en de eedaflegging mag alleen in de christelijke variant.

Hoewel de SGP voorzichtig formuleert, moet de islam in het publieke domein meer aan banden worden gelegd. Nieuwe moskeeen en minaretten alleen met ‘wijze terughoudendheid’ toestaan en geen gezichtsbedekkende kleding waar dit ‘belemmerend werkt bij maatschappelijke verplichtingen.’ Met het verschil tussen kerken (vrijheid waarborgen) en moskeeen (wijs-terughoudend) maakt de SGP duidelijk dat zij de ruimte voor religie in het publieke domein niet op gelijke wijze willen delen met de islam.

Staatkundig hoeft er niet veel te gebeuren in de ogen van de SGP. De overheid moet zich aan zijn woord houden, de burger erkennen, hem serieus nemen en laten meedenken bij oplossingsrichtingen. Dát gaat de kloof dichten. Structuurveranderingen en meer in het bijzonder het invoeren van directere vormen van democratie zijn niet meer dan een vorm van armoe en het afschuiven van verantwoordelijkheid. Alleen het aantal provincies, dat kan mogelijk omlaag. En het aantal ministeries natuurlijk, waarbij de SGP specifiek een samenvoeging van justitie en politie voorstaat tot een Ministerie van Veiligheid. Tjeenk Willink verzet zich overigens om staatsrechtelijke redenen specifiek tegen die samenvoeging. Het concentreert wel veel macht in één hand, in zijn ogen.

Machtsverdeling zien ze bij de SGP wellicht vooral in decentralisatie. Ze pleiten voor het decentraliseren van meer taken, onder een gelijktijdige uitbreiding van het decentraal belastinggebied. Gemeenten moeten bovendien in staat gesteld worden om bordelen en gokkasten uit hun grondgebied te verbannen. En niet-Nederlanders mogen ook niet meer stemmen voor de gemeenteraad. Dat is ‘onlogisch’.

Hiermee knabbelen de mannenbroeders aan het EU-burgerschap van een deel van deze niet-Nederlanders. Maar daarvan lijken ze zich niet bewust. Bovendien wekken ze niet de indruk dat ze daarin reden zouden zien om hun plan te laten varen. De EU is een club die zich op wat meer gepaste afstand moet houden, en in ieder geval moet ophouden met het ‘laakbare’ aandringen op liberale wetgeving in de lidstaten. Zaken als abortus behoren bij de lidstaten en moeten daar blijven. Omzeiling van abortusverboden via het vrij verkeer van personen moet worden tegengegaan.

Anderzijds zou Brussel een ‘gedeeld pro-life waardenbesef’ moeten ontwikkelen en mag onze visserij geen nadeel ondervinden van de juridische (handhavings)verschillen tussen lidstaten. Het klinkt een beetje als de dierenvrienden tijdens het referendum over de Europese Grondwet: Brussel mag zich niet met nationale zaken bemoeien, maar het is een schande dat ze het stierenvechten in Spanje nog niet verboden hebben. Om nog maar te zwijgen over de eendagskuikens.

Vorige post:

Volgende post: