Staatsrecht Stemwijzer: SP

door GB op 25/03/2010

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Staatsrecht Stemwijzer: SP

En hoe ziet de Heilstaat van de SP er staatsrechtelijk uit? Daarop bestaat nu een concept-antwoord: eigenlijk zoals nu.

Alleen betaalt de Koningin haar lunch voortaan zelf en kan ze niet meer rekenen op grondwettelijk gegarandeerde belastingvrijdom. Verder schrappen ook de socialisten ministeries en waterschappen. Gemeenten en de Nederlandse Antillen mogen echter pas worden geschrapt als de inwoners het ermee eens zijn. Daarvoor in de plaats moet het petitierecht uit artikel 5 Gw worden uitgewerkt en is uw internetaansluiting voortaan ‘voorwerp van aanhoudende zorg van de overheid.’

Meer staatsrechtelijke ballen zitten er niet in de tomatensoep deze keer. Zelfs niet over de bij deze verkiezingen voorliggende herziening van de Grondwet. We zullen kijken of het lukt om ze op de stellingen van onze Staatsrecht Stemwijzer te laten reageren. Die hoeft trouwens – onder het voorbehoud van de technische realisatie – niet alleen over onderwerpen te gaan waar partijen in hun verkiezingsprogramma zelf over begonnen zijn. Het mogen ook de stellingen zijn die u persoonlijk erg bezig houden, zoals de vraag of de inhuldiging van Koning Willem IV beter ergens anders zou kunnen plaatsvinden. Als u die stellingen nu hieronder deponeert, dan kunnen we ze meenemen. Een unieke kans om van alle politieke partijen duidelijkheid te krijgen!

Vorige post:

Volgende post: