Staatsrechtconferentie 2013: Integriteit in politiek en bestuur: de (on)mogelijkheden van het recht

door Redactie op 17/03/2013

in Uncategorized

Post image for Staatsrechtconferentie 2013: Integriteit in politiek en bestuur: de (on)mogelijkheden van het recht

Op vrijdag 13 december 2013 vindt de Staatsrechtconferentie plaats. De conferentie wordt dit jaar georganiseerd door de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam in samenwerking met het VU Centre for Law and Governance. Het centrale thema is ‘integriteit in politiek en bestuur: de (on)mogelijkheden van het recht’.

Welke mogelijkheden biedt het recht in kwesties rondom politieke en bestuurlijke integriteit?
Bestuurlijke integriteit staat de laatste jaren volop ter discussie. Veelal vormen specifieke incidenten, die steevast kunnen rekenen op uitgebreide media-aandacht, de aanleiding. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het declaratiegedrag van bestuurders, het combineren van functies en de hoogte van inkomens in de (semi-)publieke sector, maar ook om beschuldigingen van belangenverstrengeling en zelfs corruptie. Integriteitsvraagstukken beperken zich echter niet tot het gedrag van individuele bestuurders (en volksvertegenwoordigers). Ze spelen ook een rol in andere discussies, zoals de regulering van de financiering van politieke partijen en de invloed van lobbyisten op politieke en ambtelijke besluitvorming.

De vraag is wat dit voor het recht betekent. Juridisch bezien lijkt het steeds te gaan om de vraag welke belangen in besluitvormingsprocessen een rol kunnen spelen en hoe deze belangenbehartiging organisatorisch moet worden gewaarborgd. Is integriteit vooral een bestuurlijk of moreel vraagstuk – een kwestie van fatsoen of goede taakvervulling – of is er behoefte aan dwingende kaders en procedureregels? Als dat laatste het geval is, hoe moeten dergelijke kaders en procedures dan worden vormgegeven? Kortom, welke mogelijkheden biedt het recht in kwesties rondom politieke en bestuurlijke integriteit? Die vraag staat centraal tijdens deze staatsrechtconferentie.

Bijdragen aan workshops / call for papers
Naast een plenair programma worden drie thematisch ingerichte workshops georganiseerd. Binnen een workshop worden in beginsel twee papers over specifieke (deel)onderwerpen gepresenteerd. Voorstellen voor papers (maximaal één A4) zijn van harte welkom en kunnen uiterlijk 1 april 2013 worden gestuurd naar: staatsrechtconferentie.rechten@vu.nl. Inzenders ontvangen uiterlijk 13 april 2013 nader bericht.

Download hier de call for papers

1 Renee van Aller 23/03/2013 om 13:16

Het lijkt mij interessant te onderzoeken waarom het minder goed gesteld is met de Nederlandse integriteit binnen het Koninkrijk. Daar wordt zelden aandacht aan besteed. Richtlijnen die Nederland stelt aan Koninkrijksgenoten die naar Nederland komen worden niet gesteld aan Nederlanders die tijdelijk gaan werken in andere delen van het Koninkrijk. Rechters hoeven niets te weten van het lokale recht en denken met Nederlands recht alles te kunnen oplossen. Dit komt de rechtspraak niet ten goede. Jeroen Recourt meende als uitgezonden rechter dat Aruba onafhankelijk was en vonniste conform in 2006. De Raad van de Rechtspraak werd geïnformeerd over tegenstrijdige uitspraken op grond van een tekort aan kennis van uitgezonden rechters in 2003, maar deed daar niets mee. Nederlanders die in andere delen van het Koninkrijk komen werken kennen de cultuur niet en spreken de landstaal slechts zelden. De warm gekoesterde Nederlandse opvattingen over een gebrek aan integriteit in de West ziet de eigen integriteitsgebreken vaak volstrekt over het hoofd. Het delen van gevoelige informatie over burgers wilde Nederland regelen via een overeenkomst met de Landen. De eilanden hebben geen privacy-wetgeving maar dat achtte Nederland geen probleem, zelf had Nederland die wel dus dat was voldoende. Die handelwijze werd goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens. Het meten met twee maten kan problematisch worden zeker waar Nederland dat lijkt toe te passen via de Rijksdienst Caraibisch Nederland (RCN) op de BES-eilanden. Ingrijpen bij ernstige situaties (zoals de Isla) conform art. 43, tweede lid Statuut gebeurt niet. Het flexibele Nederlandse inlevingsvermogen in afwijkende mores van velerlei verre landen en volken, zou zich ook uit moeten strekken tot de andere landen binnen het Koninkrijk. Het enige wat blijkbaar telt is het eigen belang wat met een intensive inzet wordt verdedigd.

Vorige post:

Volgende post: