Staatsrechtconferentie 2014: over de architectuur van het openbaar bestuur

door MD op 15/10/2014

in Decentralisatie, Europa, Haagse taferelen

Post image for Staatsrechtconferentie 2014: over de architectuur van het openbaar bestuur

De Staatsrechtconferentie van 2014 heeft als thema: De architectuur van het openbaar bestuur. Over collectieve en individuele besluitvorming. Zij vindt plaats op vrijdag 19 december in Groningen. Centraal staat de vraag of de wijze waarop individuele en collectieve besluitvorming en de verantwoording daarover is vormgegeven nog steeds adequaat is.

Collectieve besluitvorming is samen met collectieve en individuele verantwoordelijkheid een belangrijk kenmerk van het openbaar bestuur zoals dat in Nederland vorm heeft gekregen. De laatste jaren worden echter steeds meer bevoegdheden neergelegd bij eenhoofdige bestuurders. De burgemeester wordt losgeweekt uit het collectief van het college door hem allerlei eigen bevoegdheden te verlenen. In het verlengde lokale bestuur plaatsen decentralisaties van rijkstaken, privatiseringen en schaalvergrotingsoperaties lokale bestuurders op afstand van het gemeentebestuur dat zij vertegenwoordigen. Ook op het Europese niveau doen zich ontwikkelingen voor waardoor functionarissen die in hun nationale context gewend zijn collegiaal te besturen, in toenemende mate gedwongen worden op eigen gezag te handelen.

Incongruentie bestuursbevoegdheden en verantwoordingsplicht?

Een probleem dat zich hier voordoet is dat bestuurlijke macht in toenemende mate wordt opgedragen aan niveaus die niet samenvallen met het niveau waarop de openbaar bestuurders normaal gesproken werkzaam zijn. Als gevolg daarvan dreigen verantwoordingsprocessen in het gedrang komen. Dit zet niet alleen de adequate politieke controle maar ook andere vormen van toezicht zoals controle door gemeentelijke rekenkamers onder druk. Al met al is het de vraag of de Nederlandse bestuurlijke architectuur van individuele en collectieve besluitvorming en verantwoording nog adequaat en actueel is. Aan die vraag is de Staatsrechtconferentie 2014 gewijd.

Opzet

Tijdens de conferentie wordt op het thema gereflecteerd aan de hand van inleidingen door wetenschappers en gehouden interviews met (ervarings)deskundigen. Geïnterviewd worden onder andere Guusje ter Horst (lid Eerste Kamer, oud-minister BZK, oud-burgemeester), Rien den Boer (directeur Wetgeving en Juridische Zaken, ministerie van VWS) en Erwin Muller (hoogleraar veiligheid en recht, Universiteit Leiden). Vooral de workshops zijn zo opgezet dat er veel ruimte voor discussie is. Ze stellen de burgemeester als individuele bestuurder, het verlengd lokaal bestuur en het ‘verlengde Europese’ bestuur centraal.

Meer informatie en aanmelding

De locatie van de Staatsrechtconferentie 2014 is Het Kasteel, aan de Melkweg 1 in Groningen. Alle informatie over programma, sprekers en aanmelding vindt u op www.staatsrechtconferentie.nl.

Vorige post:

Volgende post: