StaatsrechtStemwijzer: PVV

door GB op 20/05/2010

in Haagse vierkante kilometer

Aan de besprekingen van de staatsrechtelijke onderdelen van verkiezingsprogramma’s ontbrak tot nog toe die van de PVV. Dat was, omdat het een nogal afwijkend verkiezingsprogramma is. Het is namelijk één grote stroom borrelpraat en one-liners. Niet zozeer als afwisseling of als tussenkopje, maar gewoon in een oneindige herhaling onder elkaar gezet. Het is eigenlijk een spreektekst voor een cabaretvoorstelling die soms nog echt grappig zou worden ook. Een schot hagel, met voor elke journalist tenminste tien geschikte quotes.

Dat gaat ongeveer zo: Wilders is tegen de CGB. Dat zijn immers ‘multiculturele schijnrechtbanken.’ Wilders is voor de gekozen burgemeester. ‘Om te voorkomen dat u wordt opgezadeld met een afgebrande PvdA-politicus.’ Wilders is voor afschaffing van de Eerste Kamer. ‘Had zijn nut in de 19e eeuw; nu niet meer.’ Wilders wil minimumstraffen. ‘Nu besluiten D66’ers in toga nog graag tot taakstraffen, want anders kwetst dat de tere ziel van de misdadigers maar.’ Wilders is tegen de EUssr. ‘Hun vlag halen we neer, hun ‘president’ gaat zijn kleinkinderen vermaken en hun volkslied zingen ze maar onder de douche. Nederland moet blijven!’ En zo gaat dat door, over alle onderwerpen. Nooit meer vliegtax. Schaf de welstandscommissies af. Stop de subsidiesponzen voor linkse hobby’s. Enz.

Gelukkig hoorde ik Jan Kuitenbrouwer op de radio uitleggen wat er aan de hand is. Hij heeft een boek geschreven over het taalgebruik van Geert Wilders. In Trouw werd er meteen hysterisch gedaan over ‘mogelijke overeenkomsten met het taalgebruik in het Derde Rijk’, maar die insteek verwees Kuitenbrouwer meteen van de hand. Wilders heeft met de Nazi’s gemeen wat hij met Obama gemeen heeft: het gebruik van emotie. Terwijl onze vaderlandse politieke cultuur gericht is op het strippen van elke bijdrage tot de ‘argumenten’ en ‘tegenvoorstellen’ banjert Wilders er gewoon tussendoor met zijn ‘tsunami van islamisering’, ‘heimweeschotels’ en ‘Doekle de dhimmi’. Daar waar de gevestigde partijen tot voor kort konden volstaan met het blootleggen van het gebrek aan argumenten, CPB-doorrekeningen en juridische haalbaarheid, wordt Wilders daar niet door geraakt. Zelfs de ultieme politieke excommunicatie ‘onderbuikgevoelens’ raakt hem niet. Sterker nog, aan de klassieke retorica ontleent hij volgens Kuitenbrouwer de techniek van de oneindige herhaling. Altijd doorgaan.

Het klopt in ieder geval met wat er in Wilders’ verkiezingsprogramma gebeurt: er wordt een bepaalde emotie overgedragen. Dat staat eigenlijk al in de eerste regel: ‘noem ons ouderwets, maar we geloven dat de beste dagen voor Nederland nog moeten komen’. Kuitenbrouwer legt ook uit er nu precies ouderwets is aan het taalgebruik. Zijn bijdehandte spitsvondigheid lijkt het meest op die van Swiebertje en Saartje. ‘Ik hou veel van m’n vrijheid/die raak ik nooit meer kwijt/Maar een man die bedreigt me/’t Is Bromsnor zo gezeid.’ Sommige uitdrukkingen, zoals ‘de biezen pakken’, dateren volgens de Neerlandicus uit streekromans uit de jaren vijftig en zestig. Het is dus vooral het type taal, wat het hem doet.

Met deze analyse wordt ook duidelijk wat er misgaat als de Anne Frank Stichting zich enorm opwindt over een losse flodder zoals de wens om Vlaanderen bij Nederland te trekken. Dat heeft weinig effect op Wilders zelf, noch op de aanhang die op basis van herkende emotie met hem is verbonden. Alleen als die aanhang zelf aangeeft dat hij te ver is gegaan, dan trekt hij de keutel in. Maar dan alleen in formulering. De ‘kopvoddentaks’ heeft het verkiezingsprogramma bijvoorbeeld niet gehaald. Terwijl het plan om hoofddoekjes te belasten er toch nog steeds instaat.

Zelf wilde ik uit arren moede de post vullen met een inhoudelijke betwisting van deze stelling:

De islam is vooral een politieke ideologie en kan dus op geen enkele manier aanspraak maken op de voorrechten van een godsdienst.

Maar dat heeft dan in het kader van het verkiezingsprogramma van PVV geen zin. In de taal van mijn jeugd: drommels, drommels, drommels.

Vorige post:

Volgende post: