Stichting Lakemanleed

door PWdH op 03/10/2009

in Varia

Volgens Pieter Lakeman is het eigenhandig uitschrijven van een run op DSB effectiever dan daadwerkelijk procederen met de stichting Hypotheekleed. Een onbesuisde actie vanwege het matineuze tijdstip was het in elk geval niet, leert het interview in de Volkskrant (2 oktober, helaas niet gratis beschikbaar). Nu is DSB alleen geldmachine voor Dirk Scheringa zelf. Dat zal anders zijn onder een curator, aldus Lakeman:

‘Een curator zal de belangen van iedereen behartigen, ook de mensen die volgepompt zijn met waardeloze koopsompolissen. We kunnen met onze schadeclaims ook naar de rechter, maar dat zou nooit zo snel effect hebben. Wij willen DSB failliet hebben.’

Een expert in het faillissementsrecht ben ik niet, maar me dunkt dat de curator de belangen van de schuldeisers van de boedel dient. De ‘slachtoffers’ van DSB zijn dat vooralsnog niet. Na de onthullingen in Nova lijkt het een stuk aannemelijker dat ze inderdaad te veel hebben betaald en dat DSB het gedragsrecht heeft geschonden, maar vooralsnog heeft geen rechter hun vorderingen toegewezen. Afgezien daarvan zie ik niet hoe de mensen achter de stichting gediend zijn met een faillissement. Bij een omgevallen bank is toch minder te halen. Lakeman meent echter dat DSB ‘sowieso’ failliet gaat. Kennelijk is zijn aanval een soort vooruitgeschoven verdediging.

Het kamerlid Weekers stelt Lakeman alvast schadeclaims in het vooruitzicht. Wellicht kan hij de stichting Lakemanleed oprichten. Dat kan dan een uniek samenwerkingsverband worden van het omgevallen DSB, de dubbelgedupeerde koopsompolishouders en andere benadeelde schuldeisers.

1 RB 04/10/2009 om 14:54

Fijn zo'n oproep. Wat te denken van spaarders met achtergestelde spaardeposito's!

2 WdH 04/10/2009 om 15:11

Er is het depositogarantiestelsel.

3 RB 04/10/2009 om 15:32

Niet voor achtergestelde deposito's. Deze vallen over het algemeen buiten het depositogarantiestelsel. Zo ook de achtergesteldedeposito's van DSB (zie: http://www.dsbbank.nl/sparen/achtergesteld-deposito/).

4 WdH 04/10/2009 om 16:05

Dan rest slechts het aansluiten bij de virtuele stichting, vrees ik.

5 Anonymous 13/10/2009 om 13:35

Zou het zin hebben om je daar bij aan te sluiten denken jullie? Voor mensen met achtergestelde spaardeposito's bedoel ik.

6 WdH 13/10/2009 om 16:13

Er schijnt inmiddels inderdaad aan een collectieve claim gewerkt te worden. Zie http://www.lakemanleed.nl.

Op zichzelf maakt het feit dat het om een achtergesteld spaardeposito gaat Lakemans oproep niet minder onrechtmatig, zou ik denken.

Vorige post:

Volgende post: