Stop Eigenrichting

door LD op 25/03/2009

in Rechtspraak

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam heeft gisteren bepaald dat een bekende activiste tegen seksueel misbruik van kinderen, mevrouw Van Hertum, binnen vier dagen de link of andere verwijzing naar twee Amerikaanse anti-pedosites moet verwijderen van de website stopkindersex.com. Op die Amerikaanse sites is allerhande informatie over veroordeelde pedoseksuelen te vinden, inclusief foto’s. Klaarblijkelijk is dit in de Verenigde Staten op grond van het First Amendment toegestaan. Niet ten onrechte spreekt de Rotterdamse rechter van ‘landen buiten de EU zonder passend beschermingsniveau’.

In de eerste plaats moest de voorzieningenrechter beoordelen of mevrouw Van Hertum eigenlijk wel verantwoordelijk kan worden gesteld voor de plaatsing van de link op de Nederlandse website, en voor de inhoud van de Amerikaanse sites. Pas daarna kan immers de vraag naar de eventuele onrechtmatigheid beantwoord worden. De voorzieningenrechter acht het niet ondenkbaar dat de gedaagde activiste inderdaad “het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, dan wel persoonsgegevens (…) doorstuurt naar Amerika.” In kort geding kan dit echter onvoldoende worden vastgelegd. Anders ligt het met de Nederlandse website. Mevrouw Van Hertum beweert dat zij al meer dan een jaar niet meer betrokken is bij stopkindersex.com en dat zij de site voor het symbolische bedrag van een euro van de hand heeft gedaan.

Welnu, daar gelooft de voorzieningenrechter weinig van. Een veelheid aan factoren wijst namelijk volgens hem in een volstrekt andere richting. Zo is de gedaagde nog steeds woordvoerster van de site, waarop haar telefoonnummer ook een prominente plaats heeft gekregen, en zijn de precieze feiten van de overdracht van de site in nevelen gehuld. Van Hertum is derhalve aansprakelijk voor wat er aan links op de site wordt geplaatst. En plaatsing van die links is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens en mede daarom onrechtmatig:

“Door een link te (doen) plaatsen op de website www.stopkindersex.com naar sites waar de persoonsgegevens van eiser sub 1 nadrukkelijk vermeld staan, handelt gedaagde in strijd met de wet Wbp. Zij verleent op deze manier immers actief haar medewerking aan het – onrechtmatig – (verder) verspreiden van persoonsgegevens van eiser sub 1, welke situatie eiser sub 1 niet behoeft te dulden.”

Een beroep op de vrijheid van meningsuiting kan mevrouw Van Hertum – in casu mijns inziens terecht – niet baten. Volgens de voorzieningenrechter staat het haar in beginsel vrij om, wanneer zij van mening is dat de politiek te weinig aandacht heeft voor seksueel misbruik van kinderen, zich daarover in kritische zin te uiten. Zij moet dit echter doen:

“met eerbiediging van een aantal grondbeginselen. Zo wordt eenieder geacht onschuldig te zijn, tot zijn schuld wordt bewezen en is iemand die zijn straf heeft uitgezeten weer een vrij man met alle (grond)rechten van dien. Gedaagde gaat daaraan voorbij. Gebleken is dat het op internet vermelden van persoonsgegevens van personen die zich strafrechtelijk hebben moeten verantwoorden, eigenrichting in de hand werkt en dat dit ernstige gevolgen heeft respectievelijk kan hebben voor deze personen.”

Gevallen van eigenrichting tegen (vermeende) pedoseksuelen zijn de laatste tijd regelmatig in het nieuws geweest, bijvoorbeeld in Breda, maar ook in het buitenland. Nu gaat het natuurlijk veel te ver om mevrouw Van Hertum daar rechtstreeks voor verantwoordelijk te stellen, maar dat haar handelingen niet echt helpen is toch geen al te gewaagde stelling. Zij lijkt mij een typisch voorbeeld van een bijzonder gedreven activististe die met de beste bedoelingen van de wereld doorschiet in haar acties. Misschien kan zij beter een politieke partij oprichten en zich langs die weg bezighouden met de wijziging van wetgeving en beleid. Dat lijkt me zinniger dan in beroep te gaan tegen het vonnis. De pedo’s hebben al een partij….

Op dezelfde dag wees dezelfde voorzieningenrechter (maar bemenst door een andere magistraat) overigens een soortgelijk vonnis tegen (vermoedelijk) dezelfde gedaagde.

1 FTG 26/03/2009 om 14:53

Ik kan me een geval herinneren van eigenrichting in Wales een paar jaar geleden , waar een meute Britten een huis belaagde van een “paediatrician”, denkende dat dit “paedophile” betekende.

http://archive.salon.com/sex/world/2000/09/26/vigilante/index.html

Vorige post:

Volgende post: