Stop het gezwel dat ‘verantwoordelijkheid nemen’ heet

door GB op 19/06/2009

in Haagse vierkante kilometer

In het NRC-Handelsblad haalt prof. Vis nog even uit naar het College van Gedeputeerde Staten in Noord-Holland. Kern van zijn bezwaren: ‘‘Verantwoordelijkheid nemen’ door demissionair te worden is een staatsrechtelijk gezwel dat niet past in onze constitutie. Politieke discussie met demissionaire ambtsdragers is zinloos. De sanctie op onjuiste verantwoording wordt op voorhand krachteloos. Dat mag alleen maar gebeuren als lopende zaken moeten worden gedaan in afwachting van de komst van nieuwe ambtsdragers.’

Vis verwijst verder naar het aftreden van Kok II, een paar weken voordat ze aan de vooravond van de verkiezingen sowieso demissionair zouden zijn geworden. Hij ergert zich duidelijk aan dit soort ‘signalen’ – en dan vooral omdat ze toch enigzins goedkoop overkomen. En dat komen ze, als er al openlijk over een ‘doorstart’ wordt gesproken.
Ik kan daar een heel eind in meegaan. Maar er is wel een grens. We kunnen niet van bestuurders verwachten dat ze altijd – dus ook als ze het inhoudelijk met de kritiek eens zijn – for the sake of argument hun positie moeten verdedigen tegenover de volksvertegenwoordiging. Soms kunnen bestuurder en volksvertegenwoordiging samen tot de conclusie komen dat geloofwaardig verder functioneren niet meer mogelijk is. Aan de andere kant ben ik het wel met Vis eens, dat een bestuurder zich in beginsel niet mag onttrekken aan een inhoudelijke confrontatie met de volksvertegenwoordiging. Ik stel daarom dan ook voor om het wachtgeld afhankelijk te maken van de vraag of bestuurders zijn getroffen door een ‘politiek ontslag’, dus een motie van de volksvertegenwoordiging. Daarvoor is niet vereist dat de bestuurder zich met hand en tand tegen dit ontslag verzet heeft. Wel is vereist dat hij het ‘laatste gesprek’ aangedurfd heeft. Alle andere vormen van politieke staatsrechtelijke ‘zuiverheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ komen voor eigen rekening.
Misschien had dat ons de met het College van GS vergelijkbare positie van Donner in de Schipholbrandkwestie bespaard. Daarmee zou de helderheid zijn gediend, althans, zijn positie – ‘ik ben het niet met het rapport eens, maar dat debat kan beter niet met mij gevoerd worden’ – is mij nog altijd niet helder.

Vorige post:

Volgende post: