Straatsburg veroordeelt Nederland

door GB op 09/06/2011

in Grondrechten, Rechtspraak

Fasten your seatbelts: het EHRM heeft Nederland weer veroordeeld. Een in 1988 geboren Groninger raakte van het padje af en werd door Jeugdzorg in een gesloten instelling opgeborgen. Tegen dergelijke vrijheidsbeneming moet je uiteraard in beroep kunnen bij een rechter. Artikel 5 lid 4 EVRM eist dat er dan ‘spoedig over de rechtmatigheid wordt beslist.’ De bezwaren van de jongen richtten zich tegen het Hof in Leeuwarden, dat op een beroepschrift van 17 oktober pas op 19 december van datzelfde jaar afwijzend beschikte. Het Gerechtshof was daarbij zelf van mening dat het daarmee nog altijd ‘spoedig’ was in de zin van artikel 5 lid 4 EVRM. Het EHRM vindt dat, na wat opmerkingen, uiteindelijk ook.

Anders ligt het met het beroep in cassatie dat volgde. Toen de jongen het cassatieberoep instelde had hij nog ruim drie maanden vrijheidsbeneming te gaan. De Hoge Raad wachtte 10 maanden en concludeerde vervolgens dat er geen belang meer bestond bij een maatregel die toch al verlopen was. Dat wordt het EHRM te gortig. ‘No grounds have been stated why the Supreme Court could not reasonably have been expected to give a decision within that time.’ Dus was het niet ‘spoedig’ en mocht de Hoge Raad het beroep ook niet niet-ontvankelijk verklaren omdat de maatregel inmiddels afgelopen was; een schending van artikel 5 lid 4 EVRM die de jongen 2.000 euri oplevert.

Is het reden voor een nieuwe ronde Hofbashen? Het lijkt me niet. De Hoge Raad, die zijn zaakjes dus niet op orde had, heeft vaak zijn mond en rapporten vol over ‘snel en efficiënt’ rechtspreken. Dat kan allemaal meteen in de praktijk gebracht worden, en het lijkt me niet dat iemand daar bezwaar tegen kan hebben. Het gaat hoogstens wat meer opvallen dat het EHRM zelf van december 2004 tot juni 2011 nodig had om deze niet al te ingewikkelde klacht af te handelen.

1 Mihai Martoiu Ticu 09/06/2011 om 11:15

==Het gaat hoogstens wat meer opvallen dat het EHRM zelf van december 2004 tot juni 2011 nodig had om deze niet al te ingewikkelde klacht af te handelen.==

Er zitten 152.000 zaken te wachten, dus dit is snel afgehandeld.

2 GB 09/06/2011 om 11:59

Alsof de Hoge Raad zich verveelt.

3 Mihai Martoiu Ticu 09/06/2011 om 21:10

De rechters van het Europese Hof treffen geen blaam voor het feit dat Nederland haar zaken niet op orde heeft. Noch zijn zij schuldig voor de lange wachtlijst bij het Europese Hof. Zij willen best wel een oplossing voor het stijgende aantal wachtenden. Het zou zelfs een tu quoque zijn om te zeggen dat zij niet over Nederland mogen oordelen, zolang het Europese Hof de zaken niet snel afhandelt. Een verkeerde tu quoque, want het zijn nog steeds de staten schuldig voor de lange wachttijden.

4 MN 10/06/2011 om 08:35

“want het zijn nog steeds de staten schuldig voor de lange wachttijden”

Is dat nu wel waar? Ik heb de indruk dat de werklast van het Hof onder andere zo fors is doordat talloze kansloze beroepen worden ingesteld. Die kunnen verkort worden afgedaan, maar daar gaat wellicht nog wel heel wat onderzoek aan vooraf. Dat burgers met onzinnige klachten naar Straatsburg gaan, kan staten niet worden aangerekend.

5 RvdW 10/06/2011 om 11:06

@MN

De staten gunnen het EHRM, dat vorig jaar zo’n 41.000 zaken afhandelde, een jaarlijks budget van 59 miljoen euro. Het HvJEU, dat jaarlijks zo’n 600 zaken afdoet, ontvangt dit jaar 345 miljoen euro.

Natuurlijk krijgt het EHRM veel kansloze zaken binnen, maar het kan de verdragstaten wel degelijk worden aangerekend dat zij het Hof niet van voldoende middelen voorzien om dit probleem op te lossen.

6 MN 10/06/2011 om 11:53

@RvdW: Dank, dat wist ik niet. Dat maakt de kritiek aannemelijk(er).

Vorige post:

Volgende post: