Studentenparlement 2013 groot succes

door GB op 12/06/2013

in Haagse vierkante kilometer, Uitgelicht

Post image for Studentenparlement 2013 groot succes

Dat verschillende studentenfracties in verschillende studentensteden de messen aan het slijpen waren voor hun bijdragen aan het studentenparlement, was op dit blog al zichtbaar. Praktisch alle fracties meldden zich ook hier met een stevig statement over de wenselijkheid of juist de verwerpelijkheid van het voorstel om een kiesdrempel van 5% in te voeren, de voorkeursdrempel te halveren en om aan de Conventie van 1966 te knagen. Onlangs brak het uur van de waarheid aan: de fracties moesten het in de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer tegen elkaar en tegen de regering opnemen. Het werd een indrukwekkende vertoning.

Dat kwam allereerst doordat alles zo ‘echt’ was. SP-Kamerlid Ronald van Raak, in het dagelijks leven lid van het Praesdium van de Tweede Kamer, zat professioneel voor, bijgestaan door een Commissiegriffier van de Tweede Kamer. Op de achtergrond behandelde Bureau Wetgeving de amendementen en de moties van de studenten alsof ze van Kamerleden kwamen, liepen er echte bodes rond, kon er worden onderhandeld in wandelgangen waar nog een snuifje wilde beesten-lucht hing en was het Kamerrestaurant open voor een politiek correcte lunch-die-overal-rekening-mee-houdt.

Maar dat kwam vooral ook door het hoge niveau van de politieke discussie die de studenten op de mat legden. Al uit de schriftelijke voorbereiding bleek dat er geen fractie van plan was onbezonnen aan te treden. En in de eerste termijn van de zijde van de Kamer ging het los. Fracties pakten elkaar hard aan op consistentie van de geschreven tekst met de gesproken tekst, probeerden te stoken in iemands positie in de coalitie of deden verwoede pogingen om het hele voorstel in de berm te rijden met wrecking amendments. Aan deze inhoud werd het nodige politieke drama toegevoegd. Utrecht deed stellig zijn best om even opgewonden interrupties te plaatsen als de PVV doorgaans doet, Nijmegen hamerde populistisch-socialistisch op de grote aanwezigheid hoogopgeleide juristen in de Tweede Kamer en de VU was theocratisch verontwaardigd. De keuze van de organisatie om wat spreektijd in te wisselen voor meer interrupties, betaalde zich dubbel en dwars uit.

Ondertussen was in de plenaire zaal maar de helft van het spel te volgen. Achter de schermen werd stevig onderhandeld over verschillende amendementen en moties. Uiteindelijk lukte het de coalitie om zich te verenigen op een amendement van Leiden om de verhoging van de kiesdrempel te beperken tot 2%. De regering besloot daarop, ondanks deze gevoelige aderlating, aan te blijven, zodat het spel dit keer niet op de paleistrappen eindigde. Het studentenparlement zelf resulteerde, zoals echte politiek, in een borrel en nog veel onrust op Het Plein.

Winnaars van de editie van 2013 werden uiteindelijk de leden van de fractie van GroenZuid uit Maastricht. Niet toevallig auteurs van twee soepele blogbijdragen.

Foto: Speerfotografie.nl

1 Roy 19/06/2013 om 23:29

Kei goed gedaan mensen!! Ben trots op jullie!

Vorige post:

Volgende post: