Studentenparlement 2013

door Redactie op 16/04/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Studentenparlement 2013

Sinds een tijdje melden zich hier op dit weblog politieke groeperingen met onbekende namen, die zich eloquent kwaad of blij maken over voor velen wellicht onbekende voorstellen van een regering. Dat zit zo.

Op 31 mei 2013 betreden vanuit verschillende universiteiten studentenfracties het politieke strijdperk van de Tweede Kamer. Inzet is een driekoppig plan: het verminderen van de vanzelfsprekendheid waarmee politieke ellende tot nieuwe verkiezingen leidt door te verplichten eerst een doorstart over een andere boeg te onderzoeken, het verhogen van de kiesdrempel om kleinere partijen te weren en het verlagen van de voorkeursdrempel. Het plan komt uit de koker van een speciaal voor de gelegenheid samengestelde regering met W.J.M. Voermans als minister-president, P.P.T. Bovend’Eert als minister van BZK en E. Geurink op Veiligheid en Justitie. Dit gezelschap is verantwoordelijk voor een heuse Koninklijke Boodschap, een Voorstel van wet en een daarbij behorende Memorie van Toelichting.

In een eerste en enige schriftelijke ronde hebben de studentenfracties een inbreng geleverd die is samengevat in een omvangrijk Verslag. De regering heeft hier weer op gereageerd met een Nota n.a.v. het verslag. Sindsdien broeden de fracties op een strategie, moties en amendementen. Sommige fracties hebben daarbij de rol van coalitiepartij gekregen, anderen die van oppositie. Straks in het debat moet in twee termijnen het punt gemaakt worden en moeten in de wandelgangen de deals met andere fracties worden gelsoten. Waarschijnlij is het debat op 31 mei straks ook nog te volgen op Politiek24.nl

Uiteindelijk zal een deskundige jury bepalen welke fractie het studentenparlement van 2013 gewonnen heeft.

Het Studentenparlement wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Tweede Kamer, door het ministerie van Binnenlandse Zaken en door het Montesquieu instituut.

1 Super De Boer 16/04/2013 om 11:43

8) Is er in dit wetsvoorstel nog iets gedaan met de aanbevelingen van de Tijdelijke Commissie Super Visie?

2 Super De Boer 17/04/2013 om 00:16

8) Ik meen mij te herinneren dat de Tijdelijke Commissie in haar eindrapport ‘Geen voorkeur voor een drempel’ overwoog dat het opwerpen van drempels, a fortiori drempels die de kiesdeler te boven gaan, zal kunnen leiden tot – begrijpelijke – gevoelens van vervreemding van grote groepen kiesgerechtigden met de politiek. Daarnaast ligt ideeënarmoede op de loer. De kans dat politiek geambieerden aansluiting zoeken bij bestaande, voorgekauwde en grijsgedraaide opvattingen van bestaande partijen en niet meer hun eigen overtuigingen aan de kiezer voorleggen (lees:hiertoe zelf een partij oprichten, een programma schrijven en daarmee de kiezer opzoeken) is levensgroot. De Raad van State wees hier overigens ook al op.

8) Er rust een zware verantwoordelijkheid op de schouders van alle fracties.

{ 3 trackbacks }

Vorige post:

Volgende post: