Symposium Rechterlijk Activisme

door Redactie op 29/03/2011

in Varia

Aanstaande vrijdag 1 april vindt er in de Aula van de Universiteit van Amsterdam (Singel 411) een symposium plaats over rechterlijk activisme. Het symposium begint om 13:30 en eindigt om 14:45 uur. Aansluitend zal Jit Peters, columnist op dit blog, zijn afscheidsrede over de macht van de ambtenarij uitspreken.

Tijdens het symposium spreken Myjer uit het EHRM, Thomassen uit de Hoge Raad en Polak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State zich uit over hun opvatting over de grenzen van hun rechterlijke taak. Aansluitend zal aan de hand van stellingen met deze hoge rechters verder gediscussieerd worden over rechterlijk activisme in het algemeen en het gedrag van de colleges waar zij deel van uitmaken in het bijzonder.

Toegang vrij.

Vorige post:

Volgende post: