23 grondwet

Grondwetsontwijking en onderwijskwaliteitstoezicht

door JAdB 15/05/2014
Thumbnail image for Grondwetsontwijking en onderwijskwaliteitstoezicht

Artikel 23 van de Grondwet geeft vrij eenvoudig aan hoe de kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt. In beginsel is dit een aangelegenheid van de scholen, maar de wet mag aan deze vrijheid beperkingen stellen. Dat gebeurt door middel van de eisen van deugdelijkheid, op de naleving waarvan de inspectie toeziet. De wetgever doet echter […]

1 reactie Lees verder →

Homeschooling en het bashen van gelovigen

door JAdB 31/10/2013
Thumbnail image for Homeschooling en het bashen van gelovigen

Thuisonderwijs wordt steeds populairder. Staatssecretaris Dekker wil het succes ervan in de kiem smoren door de vrijstelling van de leerplicht wegens “richtingbezwaren” af te schaffen. Zodoende wordt voorkomen dat kinderen de thuis worden onderwezen een brede sociaal-emotionele ontwikkeling missen. Op school krijgen ze die wel, volgens Dekker. Is dit juridisch toelaatbaar? Is het een goed […]

28 reacties Lees verder →

Herinterpretatie van art. 23 Grondwet – deel I

door JAdB 27/09/2013
Thumbnail image for Herinterpretatie van art. 23 Grondwet – deel I

In april 2012 gaf de Onderwijsraad advies over artikel 23 Grondwet. De Kamer vroeg hem een “gezaghebbende interpretatie” van deze bepaling te geven, zodat het debat hieromtrent aan transparantie en coherentie kan winnen. Eens in de zoveel tijd komt de Onderwijsraad met zo’n interpretatie, die al dan niet door de wetgever wordt overgenomen. Dat de […]

4 reacties Lees verder →

Ibn Ghaldoun moet blijven (?)

door JAdB 13/09/2013
Thumbnail image for Ibn Ghaldoun moet blijven (?)

De korte samenvatting van het inspectierapport over scholengemeenschap Ibn Ghaldoun: het is er een zooitje. Het sinds anderhalf jaar geïnstalleerde nieuwe bestuur doet zijn best en heeft ook wel wat verbeteringen teweeg gebracht, maar alle inspanningen ten spijt: binnen twee jaar gaat het onderwijs er waarschijnlijk niet duurzaam op vooruit. De fundering is te verrot. […]

10 reacties Lees verder →