A-G Spier

Hoge Raad zet art. 22 Gemeentewet in koelkast

door MN 29/12/2011
Thumbnail image for Hoge Raad zet art. 22 Gemeentewet in koelkast

De Hoge Raad heeft op 11 november uitspraak gedaan in het cassatieberoep dat voormalig Delfts wethouder B. heeft ingesteld tegen de beslissing van het Hof in zijn geschil met een gemeenteraadslid. Zie deze post voor de ranzige voorgeschiedenis. De cassatierechter verwerpt de stellingen van de gewezen wethouder die erop neerkwamen dat het gemeenteraadslid te ruim gebruik […]

8 reacties Lees verder →

Minister voor Risicopreventie

door PWdH 19/07/2010

In zijn conclusie voor de zaak van een aantal verzekeraars tegen de Staat slaat de meestbesproken advocaat-generaal van dit blog weer toe. Deze verzekeraars hebben voor ongeveer EUR 60 miljoen aan Grolsch uitgekeerd wegens de schade aan de Grolschfabriek te Enschede, veroorzaakt door de vuurwerkramp, en proberen dit op de Staat te verhalen. Dankzij hun […]

1 reactie Lees verder →

Saaie uitspraken?

door JAdB 09/11/2009

Ik lees met enige regelmaat uitspraken van de (bestuurs)rechter die nogal saai zijn. Dat ligt dan niet aan de schrijfstijl van de rechter. Veeleer komt het door de inhoud van de zaak. De feiten spreken voor zich, de aangevoerde argumenten zijn voor de hand liggend, en de uitspraak van de rechter is logisch. Wanneer de […]

Lees verder →

AG Spier – Poetische profeet vergaloppeert zich

door SV 27/10/2009

Geen conclusie van AG Spier zonder profetie. Zoals veel profeten, heeft ook Spier helaas meer oog voor de toekomst van de mensheid dan voor het welzijn van zijn medeburger. In een recente conclusie had Spier te concluderen over de mogelijkheid van nabestaanden van drie jongeren om shockschade te vorderen. De jongeren waren in een lichte […]

6 reacties Lees verder →

Een aflevering in de Spier-sequentie

door PWdH 02/10/2009

Al eerder besteedden we op dit blog aandacht aan de, bij vlagen poëtische, soms enigszins politiek ingestoken conclusies van advocaat-generaal Spier. Aan zijn conclusies komt nog meer gewicht toe, wanneer de Hoge Raad er zelf het zwijgen toe doet onder verwijzing naar artikel 81 RO. Het inhoudelijke oordeel wordt dan in feite door de advocaat-generaal […]

2 reacties Lees verder →

Poezie in een politiek getinte conclusie AG

door SV 08/09/2009

Alsof hij de post Poezie in de jurisprudentie had gelezen en concludeerde dat de rechtspraak in Nederland stylistisch niet voor die in Engeland hoeft onder te doen: AG Spier publiceerde afgelopen vrijdag zijn conclusie over de toelaatbaarheid van toepassing van de kantonrechtersformule (al dan niet met korting) op kennelijk onredelijk ontslag zaken. “3.8.1 Op grond […]

Lees verder →

Politieke rechtspraak? Een conclusie van advocaat-generaal Spier

door PWdH 24/08/2009

In Nederland kennen we eigenlijk geen politiek geïnspireerde rechtspraak zoals in de Verenigde Staten (zie de reeks Souters Seat op dit weblog). Dat heeft vast ook te maken met de verschillende typen legitimatie van rechterlijke oordelen. In ons land is het van belang dat de rechter zijn oordeel en de motivering zo heteronoom mogelijk presenteert. […]

Lees verder →

Politieke rechtspraak? Het arrest van de Iranese vluchteling

door PWdH 28/07/2009

Zoals blijkt uit het feuilleton over Souters Seat (inmiddels toe aan aflevering XI) is de benoeming van een Supreme Court Justice een hoogst politieke aangelegenheid. Zoals bekend is ook de rechtspraak van het Supreme Court verpolitiseerd. Meningsverschillen worden in dissenting opinions hoog opgespeeld, als ging het om politiek debat. Recent hoogtepunt is dat Justice Scalia […]

Lees verder →