Afdeling

In de plaats van de staatssecretaris?

door GB 11/09/2017
Thumbnail image for In de plaats van de staatssecretaris?

Sinds 1948 mag een staatssecretaris van artikel 46 Grondwet ‘in de plaats van een minister optreden, met inachtneming van diens aanwijzingen.’ De bevoegdheidsverdeling tussen hen luistert nauw. Begin dit jaar oordeelde de Afdeling dat het taakbesluit waarin specifiek mr. F. Teeven met bepaalde aangelegenheden in het bijzonder werd belast, zijn functie had verloren toen Fred de […]

1 reactie Lees verder →

Pro forma zienswijze afgeschaft?

door JAdB 01/12/2011

Er is één ding beter dan een zaak winnen: uitstel van een termijn krijgen. Om die reden zijn (bestuursrecht)advocaten zo verzot op pro forma processtukken. Éigenlijk ligt de termijn op datum X, maar als je een inhoudsloos briefje stuurt (“ik stel hierbij bezwaar/beroep in”) dan wordt die termijn gewoon verlengd, en heb je ineens een paar weken […]

5 reacties Lees verder →

Raad van State gaat om, maar maakt het wel moeilijk

door JAdB 01/11/2011

Het was al voorspeld: ook de Raad van State gaat ervan uit dat het ontbreken van een rechtsmiddelenclausule “in beginsel” leidt tot verschoonbaarheid van eventuele termijnoverschrijdingen (ABRvS 21 september 2011, AB 2011/299). Ik zal zometeen mijn kritiek op deze – op zichzelf welkome – uitspraak spuien. Eerst even een korte introductie. Tegen de meeste besluiten staan de mogelijkheid […]

6 reacties Lees verder →

Bestuursrechter protesteert tegen bestuursrecht

door JAdB 09/09/2011

“De veelgeprezen rechterlijke blinddoek dient in de huidige bestuursrechtspraak blijkbaar nog alleen om de rechtzoekenden aan het rechterlijk oog te onttrekken.” Aldus prof. mr. Tak in zijn brief waarin hij zijn ontslag bij de Centrale Raad van Beroep aankondigde (althans, volgens dit nieuwsbericht).  Wat vinden we ervan? Om te beginnen: het gaat wellicht wat ver om te […]

26 reacties Lees verder →

Over projectuitvoeringsbesluiten en van rechtswege schorsing

door JAdB 29/06/2011

Als een belanghebbende het niet eens is met een besluit (bijvoorbeeld een vergunningverlening) kan hij daartegen in bezwaar en in beroep. Die rechtsmiddelen schorsen echter niet de werking van het besluit. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een houder van een bouwvergunning (tegenwoordig: omgevingsvergunning) gewoon mag bouwen, ook al loopt er een bezwaar-/beroepsprocedure tegen die vergunning. […]

3 reacties Lees verder →

Het korte leven van de onderdelenfuik (in het milieurecht)

door JAdB 12/03/2011

Artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat een formeel ontvankelijkheidsvereiste voor het beroep bij de bestuursrechter: degene die (verwijtbaar) geen bezwaar, administratief beroep, of een zienswijze heeft ingediend tegen een bepaald besluit, kan daartegen ook geen beroep bij de bestuursrechter indienen. Dat ook het niet indienen van een zienswijze kan leiden tot niet-ontvankelijkheid […]

1 reactie Lees verder →