Antillen

Toezichthouden op de Antillen

door PWdH 05/10/2010
Thumbnail image for Toezichthouden op de Antillen

Onlangs sprak de Hoge Raad zich weer uit over de aansprakelijkheid van een toezichthouder in de financiële sector: de Bank van de Nederlandse Antillen (BNA). In 1992 stelt BNA Rasmal Finance N.V. een deadline voor het beëindigen van haar bancaire activiteiten – uitgeoefend zonder de daarvoor vereiste verklaring van geen bezwaar – en uitkering van de inleggelden aan […]

1 reactie Lees verder →

Uw nieuwe koninkrijk kome I

door MN 03/02/2010
Thumbnail image for Uw nieuwe koninkrijk kome I

Onlangs refereerde GB er aan dat de verbouwing van de koninkrijksstructuur op stoom begint te komen. In een serie bijdragen wil ik ingaan op de voortgang van dat proces. Vandaag de aftrap voor de niet-ingewijde lezers: de status quo. In de weken die komen ga ik in op de voorgenomen veranderingen en de bedreigingen in […]

Lees verder →