Aristoteles

Retoriek in de politiek

door PWdH 26/08/2010

Van oudsher (Plato) wordt retoriek in de politiek gewantrouwd. Retoriek wordt geassocieerd met emotie in plaats van rede, met misleiding in plaats van waarheid en met manipulatie en onderdrukking. Een ander bezwaar is dat retoriek eenrichtingsverkeer is en de reflectie mist die sprekers krijgen wanneer ze een dialoog voeren. In een recent artikel probeert Dryzek […]

Lees verder →