artikel 6 EVRM

Verjaring van asbestclaims onder de Straatsburgse loep (deel 2)

door Redactie 16/05/2014
Thumbnail image for Verjaring van asbestclaims onder de Straatsburgse loep (deel 2)

Op dit blog is eerder de uitspraak van het EHRM in de zaak Moor vs. Zwitserland besproken. Moor was tijdens zijn werk als monteur blootgesteld aan asbest, en had als gevolg daarvan kanker opgelopen. Bij asbest-gerelateerde ziektes is de zogenaamde latentieperiode nogal lang: het kan 10 tot 60 jaar duren voordat de ziekte zich daadwerkelijk […]

1 reactie Lees verder →

Vervolgingsbeslissing blijkt aantastbaar

door LD 10/01/2012
Thumbnail image for Vervolgingsbeslissing blijkt aantastbaar

Op 13 december van het vorig jaar heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen in een strafzaak tegen een oud-rechter. Het gaat hier om de zaak tegen een voormalig raadsheer bij het Gerechtshof te Leeuwarden. De al wat oudere rechtenstudenten zullen deze voormalige rechter, Wicher Wedzinga, wellicht kennen als auteur van een studieboek over […]

Lees verder →

Beleefd debatteren

door MN 25/06/2010

Tijdens de verkiezing van een nieuwe Voorzitter van de Tweede Kamer op 22 juni 2010 is door meerdere parlementariërs aan de kandidaten gevraagd hoe ze de debatten een beetje fatsoenlijk denken te houden. Een ook voor Nederland relevante uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba maakt aannemelijk dat parlementariërs […]

3 reacties Lees verder →

Raad van State 2.0

door LD 23/04/2010
Thumbnail image for Raad van State 2.0

Afgelopen dinsdag nam de Eerste Kamer met algemene stemmen wetsvoorstel 30585 tot herstructurering van de Raad van State aan. Het algemene gevoelen bij de Senatoren was dat het wetsvoorstel niet denderend in elkaar stak, maar toch als een verbetering tot opzichte van de huidige wettelijke regeling moet worden gezien. Het debat en vooral de aangenomen […]

2 reacties Lees verder →

Political question op Aruba

door MN 04/11/2009

Enkele weken geleden startte ik op deze plek een discussie over de vraag of door een minister gegeven schriftelijke antwoorden op Kamervragen gedekt worden door de parlementaire immuniteit van art. 71 Grondwet. De poging tot vervolging van Van der Laan is inmiddels gesneefd. Elders binnen het koninkrijk worstelen ministers, volksvertegenwoordigers en rechters ook met de […]

4 reacties Lees verder →

Raadsman bij politieverhoor

door GB 02/07/2009
Thumbnail image for Raadsman bij politieverhoor

Hoe dat precies inhoudelijk zit met die raadsman bij het politieverhoor, laat ik graag aan deskundigen. Maar er spelen in deze zaak nog andere dingen die hier de aandacht verdienen. Het betreft namelijk een zaak waarin de Hoge Raad reageert op een uitspraak van het EHRM: Salduz tegen Turkije (27 november 2008, NJ 2009/214 ). […]

2 reacties Lees verder →