artikel 8 EVRM

Urgenda-arrest gaat vrijwel zeker van tafel

door DJE 04/03/2019
Thumbnail image for Urgenda-arrest gaat vrijwel zeker van tafel

In de klimaatdiscussie wordt allerwegen als uitgangspunt genomen dat het recente oordeel van de rechter maatgevend is voor de politieke besluitvorming. In het Urgenda-arrest van het Hof in Den Haag van 9 oktober 2018 werd een eerdere uitspraak van de rechtbank op 24 juni 2015 in stand gelaten. Tot op het niveau van bewindslieden wordt […]

5 reacties Lees verder →

Staatsrecht in verkiezingstijd: voltooid leven

door JHG 20/02/2017
Thumbnail image for Staatsrecht in verkiezingstijd: voltooid leven

De aankomende verkiezingen gaan onder andere over het recht op hulp bij zelfdoding bij ‘voltooid leven’. Het is een onderwerp dat de afgelopen jaren veel politieke en maatschappelijke belangstelling heeft genoten. Al in 1991 pleitte Huib Drion ervoor om oudere mensen die niet meer willen leven, de mogelijkheid te geven om hun leven op een waardige […]

Lees verder →

What did you do in the war daddy?

door JU 04/07/2012
Thumbnail image for What did you do in the war daddy?

Druk, druk, druk. Iedereen heeft het druk. Ook in Straatsburg. Dus, vinden ze in Brighton, moeten ze daar afblijven van zaken waarvoor ze niet bedoeld zijn. Het kiesrecht bijvoorbeeld, roepen ze in Londen. De uitzetting van vreemdelingen, aldus Londen en Den Haag. Omstandigheden in detentiecentra, vinden ze in Warschau, Athene en Brussel. Kruisjes in klaslokalen. […]

4 reacties Lees verder →

All Mauro Needs is Love, and a Lawyer

door JU 07/11/2011

NRC Handelsblad deed vorige week vrijdag een opvallende duit in het zakje van de berichtgeving rondom Mauro. Onder de kop ‘Ja, ik wil’ signaleerde de krant dat vrouwen op Twitter waren opgeroepen met Mauro te trouwen om hem aan een verblijfsvergunning te helpen. De reacties waren overwegend positief. Tot iemand wees op de regel dat […]

5 reacties Lees verder →

Henk, Fatima & Kids

door JU 18/10/2011

Stel: je bent een man van middelbare leeftijd. Laten we je maar even voor het gemak Henk noemen. Je bent een vrolijke vent, maar je had de laatste jaren wel last van een knagend gevoel. Lag misschien aan je thuissituatie. Je kids waren irritant aan het puberen en je echtgenote liep rond in een vormeloze Ikeatrui. Dampende seks, […]

5 reacties Lees verder →

Geen kinderen klinkeren

door GB 13/01/2011

Het Gerechtshof dat zich het lot van de Angolese moeder en haar drie kinderen heeft aangetrokken, heeft de piketpalen weer een paar slagen dieper de grond in geslagen. Al eerder oordeelde het hof dat het klinkeren van kinderen simpelweg inhumaan en daarom onrechtmatig was op grond van intern en internationaal recht. De Staat bood vervolgens aan […]

2 reacties Lees verder →

U draait en u liegt. Laster in verkiezingstijd.

door Redactie 07/11/2010

Mag een kandidaat voor het parlement tijdens de verkiezingsstrijd leugens verspreiden over de concurrentie? Mag hij sluimerende raciale spanningen aanwakkeren via valse beschuldigingen aan het adres van zijn voornaamste tegenstrever in de hoop zo de blanke, conservatieve stem voor zich te winnen? In het Verenigd Koninkrijk mag dit in elk geval niet, zo oordeelde een […]

Lees verder →

Het EHRM en het recht op een diaspora

door GB 08/07/2010

In de serie ‘Leuk! Dialoog!’ weer een aflevering over het EHRM. De Grote Kamer deed een in dit opzicht interessante uitspraak in de zaak van Isabella Neulinger en haar zoontje Noam Shuruk tegen Zwistersland. Isabella is een Zwitserse die ooit besloot in Israël een bestaan op te bouwen. Ze trouwde, kreeg Noam en was – […]

1 reactie Lees verder →

Snelschaken

door GB 01/07/2010

Hoe snel wil je het hebben? In 2001 weigerde de Hoge Raad om een alimentatieplicht voor een lesbische moeder aan te nemen, althans de Hoge Raad weigerde om een lesbische relatie ‘family life’ te noemen in de zin van artikel 8 EVRM, en via dat artikel de beperking van de onderhoudsplicht uit artikel 1:394 BW […]

Lees verder →

Het Europese homohuwelijk

door GB 25/06/2010

Het Hof in Straatsburg mag graag de kar van de vooruitgang trekken. Het besnuffelt permanent de heersende opvattingen in de lidstaten en past bij voldoende eensgezindheid eigenhandig de verdragsbescherming aan. Een bekend voorbeeld daarvan is de positie van transseksuelen. Het Hof kreeg in toenemende mate problemen met de wijze waarop zij behandeld werden en oordeelde […]

1 reactie Lees verder →