Aruba

Beleefd debatteren

door MN 25/06/2010

Tijdens de verkiezing van een nieuwe Voorzitter van de Tweede Kamer op 22 juni 2010 is door meerdere parlementariërs aan de kandidaten gevraagd hoe ze de debatten een beetje fatsoenlijk denken te houden. Een ook voor Nederland relevante uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba maakt aannemelijk dat parlementariërs […]

3 reacties Lees verder →

Kansen voor Halsema? III

door LD 25/05/2010

Dat Nederland met zijn absolute toetsingsverbod (artikel 120 Grondwet) zo langzamerhand een buitenbeentje in Europa, ja zelfs in de wereld is, moge bekend worden verondersteld. Voor CDA-politici en senatoren van VVD-huize was en is dit echter geen reden om vóór het voorstel-Halsema tot invoering van een beperkte vorm van constitutionele toetsing te zijn. Maar wat […]

1 reactie Lees verder →

Geen kiesrecht voor Arubanen II

door MN 16/11/2009

Enkele jaren geleden antwoordde het Hof van Justitie van de EG in antwoord op prejudiciële vragen van de Afdeling Bestuursrechtspraak dat Nederlanders die op Aruba of de Antillen wonen gediscrimineerd worden aangezien zij, in tegenstelling tot Nederlanders die elders in de wereld verblijven, niet mogen meedoen met verkiezingen voor het Europees parlement. Naar aanleiding hiervan […]

2 reacties Lees verder →

Geen kiesrecht voor Arubanen

door GB 06/11/2009

De juridische strijd van Croes voor Arubaans kiesrecht voor Tweede Kamer-verkiezingen eindigde in september 2007 in Straatsburg. Het EHRM oordeelde zijn klachten ‘manifestly ill-founded’ en verklaarde hem niet-ontvankelijk. Croes voert zijn strijd met twee argumenten. Ten eerste: de Tweede Kamer is feitelijk aan te merken als ‘koninkrijksparlement’ en dus hebben de Arubanen krachtens artikel 3 […]

5 reacties Lees verder →

Political question op Aruba

door MN 04/11/2009

Enkele weken geleden startte ik op deze plek een discussie over de vraag of door een minister gegeven schriftelijke antwoorden op Kamervragen gedekt worden door de parlementaire immuniteit van art. 71 Grondwet. De poging tot vervolging van Van der Laan is inmiddels gesneefd. Elders binnen het koninkrijk worstelen ministers, volksvertegenwoordigers en rechters ook met de […]

4 reacties Lees verder →