asielzoekers

Het Europees Sociaal Handvest en het recht op opvang van illegaal verblijvende kinderen

door FTG 16/03/2010

Bepaalde categorieën asielzoekers hebben recht  op opvang in een asielzoekerscentrum. Daar krijgen ze onderdak, eten en zakgeld. Illegalen en dus ook ex-asielzoekers wier asielaanvraag definitief is afgewezen, hebben dat recht in beginsel niet. Praktisch gesproken betekent dit dat ze dan op straat gezet worden. Hetzelfde geldt voor hun kinderen als ze die hebben. Het Europees […]

8 reacties Lees verder →