belasting

Federalist Papers no. 36 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

door JAdB 16/10/2013
Thumbnail image for Federalist Papers no. 36 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

In het sluitstuk over de belastingen bespreekt Hamilton nog een aantal andere bezwaren tegen de bevoegdheden van de federale overheid op dit terrein. Uiteindelijk komt het punt van Hamilton er op neer dat de federale overheid voldoende middelen moet hebben om zijn taken goed te kunnen uitoefenen. Hamilton gebruikt in dat verband het woord energy. De […]

Lees verder →

Federalist Papers no. 34 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

door JAdB 04/09/2013
Thumbnail image for Federalist Papers no. 34 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

In dit paper wil Hamilton aantonen dat staten voldoende belasting kunnen heffen. Dat ligt hem aan twee dingen. Enerzijds hebben staten de exclusieve bevoegdheid om importheffingen op te leggen. Volgens Hamilton is dat de grootste bron van inkomsten, dus aan die zijde van de balans zit het wel goed. Aan de uitgavenkant zit het ook […]

Lees verder →

Donner repareert legesheffing

door GB 23/09/2011

Donner probeerde zo uitgebreid mogelijk het nieuws te halen met zijn wetsvoorstel om in de Gemeentewet een betere grondslag voor het heffen van leges voor ID-kaarten te creëren. Anders gezegd: de Griekse toestanden zijn voorbij; er moet weer gedokt worden. Opvallend daarbij was dat Donner beweerde dat het ‘vanaf vandaag’ niet meer mogelijk was om […]

12 reacties Lees verder →

Griekse belastingtaferelen

door SvdL 21/09/2011
Thumbnail image for Griekse belastingtaferelen

De Belastingdienst zou bij de bezuinigingen van Balkenende (de operatie-Becker) op het aantal ambtenaren buiten schot blijven. De organisatie had al te veel reorganisaties achter de rug en het was al een paar keer goed fout gegaan bij de dienst. In 2008 en 2009 was ze niet uit het NRC te slaan. In 2008 merkte, toen […]

1 reactie Lees verder →

Federalist Papers no. 32: Concerning the General Power of Taxation (continued)

door JAdB 01/07/2011
Thumbnail image for Federalist Papers no. 32: Concerning the General Power of Taxation (continued)

Federalist Paper 32 is een echt juristenpaper. Smullen geblazen dus? Nou, dat ook weer niet. Hamilton gaat ditmaal namelijk in op de verdeling van bevoegdheden van belastingheffing. In hoeverre berusten die bij de staat en in hoeverre berusten die bij de federale overheid? Hamilton beantwoordt deze vraag door de, mede door hemzelf opgestelde tekst van de Constitution grammaticaal […]

Lees verder →