belastingrecht

Dat klopt voor geen parkeermeter!

door LD 28/05/2014
Thumbnail image for Dat klopt voor geen parkeermeter!

Parkeren in Amsterdam kan een gruwel zijn. De tarieven zijn hoog en de meters – zo kan ik uit eigen ervaring stellen – lang niet altijd gebruiksvriendelijk. Op grond van gemeentelijke regelgeving moet je bij het betalen van het parkeergeld ook nog eens je kenteken opgeven, wat lastig is als de parkeerautomaat niet meewerkt. Een […]

Lees verder →

Toezeggingen van Philips van Bourgondië baten belastingplichtige niet

door JAdB 16/12/2011
Thumbnail image for Toezeggingen van Philips van Bourgondië baten belastingplichtige niet

Wat doe je als je eigenaar bent van 75 ha buitendijks gelegen grond en je krijgt een belastingaanslag van het waterschap? Je beroepen op het vertrouwensbeginsel natuurlijk! Normaliter beroept men zich dan op een toezegging van de een of de andere ambtenaar, maar deze zaak is wat dat betreft uniek.  De belastingplichtige beriep zich namelijk op een uit 1458 daterende toezegging […]

6 reacties Lees verder →

Donner repareert legesheffing

door GB 23/09/2011

Donner probeerde zo uitgebreid mogelijk het nieuws te halen met zijn wetsvoorstel om in de Gemeentewet een betere grondslag voor het heffen van leges voor ID-kaarten te creëren. Anders gezegd: de Griekse toestanden zijn voorbij; er moet weer gedokt worden. Opvallend daarbij was dat Donner beweerde dat het ‘vanaf vandaag’ niet meer mogelijk was om […]

12 reacties Lees verder →

De Hoge Raad als tipgever

door GB 12/05/2009
Thumbnail image for De Hoge Raad als tipgever

Af en toe is het aardig om heel specifiek en heel concreet de omvang van de rechtsvormende taak van de rechter en de communicatie tussen rechter en wetgever te volgen. Rondom het innen van de belasting speelt een interessante casus. Wat is het probleem? Gemeentelijke gebruikersheffingen moeten worden opgelegd aan feitelijke gebruikers van ‘percelen’. In […]

1 reactie Lees verder →