België

Inhuldigen à la Belgique

door LD 19/04/2013
Thumbnail image for Inhuldigen à la Belgique

Van de Belgische Grondwet wordt wel gezegd dat zij respire partout la haine du roi passé et la peur du roi future. Of het waar is, weet ik niet. Feit is wel dat men in België geen warme herinneringen heeft aan de roi passé. Daarmee wordt gedoeld op Koning Willem I, wiens autoritaire bewind mede […]

3 reacties Lees verder →

Boerkaverboden: ‘coming to a state near you’

door Ingezonden 21/10/2011

Het heeft er alle schijn van dat Nederland binnenkort Frankrijk en België zal volgen in het aannemen van wetgeving die het dragen van boerka’s in het openbaar verbiedt. Naar alle verwachting zal nog tegen het einde van dit jaar een wetsvoorstel worden ingediend dat het dragen van boerka’s strafbaar stelt met een boete van 380 […]

7 reacties Lees verder →

Di Rupo formateur

door WVDB 17/05/2011
Thumbnail image for Di Rupo formateur

Na enkele maanden geleden een preformateurschap helaas niet tot een goed einde te hebben gebracht, springt Di Rupo nu toch het diepe in. Het communiqué van het Paleis van maandagavond stelt hem aan als formateur. Opmerkelijk is dat over een staatshervorming of onderhandelingen hiertoe niet gesproken wordt (lees hier het communiqué). De formateur wordt belast […]

1 reactie Lees verder →

Divided We Stand, United We Fall

door JWvR 09/05/2011

In de media verschenen afgelopen week met betrekking tot de Europese Unie twee alarmerende berichten. Tenminste, als je, zoals ondergetekende, de Europese zaak bent toegedaan. In beide gevallen gingen de berichten over het buitenlandse beleid van de Unie. Of liever gezegd: over de onmacht om op dit terrein ook maar enige vooruitgang van betekenis te […]

Lees verder →

De kinderen en de wezen van Europa

door WTE 09/04/2011

Op 14 april 1999 vroeg Ruiz Zambrano uit Colombia asiel in België. Op 11 september 2000 volgde zijn vrouw. De aanvragen werden geweigerd, maar het echtpaar kon niet terug vanwege de burgeroorlog in hun land. In België kreeg het paar twee kinderen, Belgen van geboorte. Als Belgen waren die ook burgers van de Europese Unie. […]

2 reacties Lees verder →

Ondertussen in België… geeft ook de bemiddelaar er de brui aan

door WVDB 27/01/2011
Thumbnail image for Ondertussen in België… geeft ook de bemiddelaar er de brui aan

Na 227 dagen onderhandelen lijkt het erop dat de poging om met de 7 partijen christendemocraten, socialisten, groenen en de NVA een regering te vormen, definitief begraven is. Even kort recapituleren: Johan Vande Lanotte werd eind oktober aangesteld om als bemiddelaar in eerste instantie omtrent de financieringswet te werken, waarna de contouren van een onderhandeling […]

Lees verder →

Onterecht vertrouwen in Griekenland

door RdG 23/01/2011
Thumbnail image for Onterecht vertrouwen in Griekenland

Wederom opschudding in vreemdelingenland. Eerder schreef ik over de EHRM-zaak M.S.S. v. Belgium and Greece. De uitspraak is vrijdag bekend gemaakt. Niet minister Leers is ‘wederom’ op zijn vingers getikt, zoals ik dhr. Spekman (PvdA) vrijdagavond in Nieuwsuur hoorde beweren. Het gaat om onze zuiderburen. Die stuurden een asielzoeker (‘M.S.S.’) terug naar Griekenland om daar zijn asielprocedure af […]

2 reacties Lees verder →

België: stand van zaken

door WVDB 06/01/2011
Thumbnail image for België: stand van zaken

De formatie sleept op moment van schrijven 207 dagen aan. Een analyse dringt zich op, doch is verre van evident. In de eerste plaats omdat een analyse een achterliggend grondplan veronderstelt. De aanwezigheid daarvan in hoofde van de hoofdrolspelers van deze formatie, aan beide zijden van de taalgrens, kan worden betwijfeld. Heden eisen twee zaken […]

3 reacties Lees verder →

Ondertussen in België…

door WVDB 18/10/2010
Thumbnail image for Ondertussen in België…

.. ondervinden we aan den lijve het einde van de consensusdemocratie. Of althans, een ernstige impasse. U vraagt zich wellicht af waarom dit weblog (of de verantwoordelijke auteur/correspondent) niet eerder berichtte over de lopende (zonder ironie) regeringsonderhandelingen in België. Een legitieme vraag. Het is echter niet gemakkelijk om gedegen en gefundeerde bespiegelingen voor te stellen […]

10 reacties Lees verder →

Geloofsbrieven

door WVDB 27/07/2010
Thumbnail image for Geloofsbrieven

Over de recente Belgische verkiezingsperikelen is reeds voldoende inkt gevloeid, onder andere op dit blog: hier en hier. Recent, op dinsdag 6 juli, kwamen de nieuw-samengestelde Kamers voor de eerste maal bijeen. Eerste taak voor deze assemblees is het onderzoeken van de geloofsbrieven van haar leden, volgens artikel 48 van de Grondwet “[…]onderzoekt elke Kamer […]

6 reacties Lees verder →