BES-eilanden

De BESte oplossing?

door Redactie 13/03/2014
Thumbnail image for De BESte oplossing?

De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn ‘andere openbare lichamen’ in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Hoewel ze er geografisch duizenden kilometers buiten liggen, maken zij juridisch deel uit van Nederland (het Koninkrijk der Nederlanden in enge zin) en worden ze vaak aangeduid als bijzondere gemeenten daarvan. De meeste ingezetenen hebben […]

4 reacties Lees verder →

Belgische toestanden?

door Ingezonden 18/03/2011

De speculatie over de toekomstige samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal is inmiddels in volle gang. Komt er wél of geen meerderheid voor de huidige coalitiepartijen? De premier heeft vlak voor de verkiezingen nog aangeven voor zogenaamde ‘Belgische toestanden’ te vrezen wanneer de coalitiepartijen geen meerderheid zouden behalen in de Eerste Kamer. Het is, […]

6 reacties Lees verder →

Indirect actief kiesrecht voor de Eerste Kamer

door MN 04/02/2011

Heeft een kiesgerechtigde Nederlander recht op bemoeienis met de samenstelling van de Eerste Kamer? Die vraag houdt mij bezig sinds Elzinga en Michel op dit weblog schreven over de Nederlandse ingezetenen van BES-eilanden. Elzinga en Michel lijken te menen dat er zoiets bestaat als een indirect actief kiesrecht voor de Eerste Kamer. Michel schrijft zelfs […]

8 reacties Lees verder →

Gastpost: Constitutionele smet op BES-wetgeving

door Ingezonden 02/02/2011

Bastian Michel bespreekt elders op dit blog de deelname van de bewoners van de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) aan de Eerste Kamerverkiezingen. Zijn analyse en overzicht zijn op hoofdlijnen juist en evenwichtig. Hij bekritiseert echter de stelling dat de regering roekeloos zou zijn omgegaan met dit indirecte kiesrecht voor de Eerste kamer. Dat […]

4 reacties Lees verder →

The West-Indian Question

door Ingezonden 28/01/2011

In NRC Handelsblad van 26 januari 2011 stelt prof. Elzinga dat de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen onrechtmatig en in strijd met de Grondwet zijn. Wie regelmatig op deze blog langskomt is goed geïnformeerd over de BES-eilanden, het probleem waar professor Elzinga het over heeft, de voorlopige omgang daarmee door de wetgever, en de recente uitspraak van het […]

6 reacties Lees verder →

Kiesrecht Eilandsraden

door GB 18/01/2011

Een van de staatsrechtelijke open eindjes in de Hervorming van het Koninkrijk is het kiesrecht voor de Eilandsraden. De regering wilde oorspronkelijk twee dingen: het kiesrecht voor de Eilandsraden moest passen in het voornemen de Eilandsraden naar de gemeenten te modelleren en de Eilandsraden moesten kiesrecht krijgen voor de Eerste Kamer. Dat laatste kwam vrij […]

2 reacties Lees verder →

Goed, beter, BESt?

door LD 10/03/2010

Gisteren stemde de Tweede Kamer over een heel pakket wetsvoorstellen dat ervoor moet zorgen dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de ‘BES-eilanden’) vanaf 10 oktober 2010 kunnen gaan functioneren als ‘bijzondere gemeenten’ binnen het Nederlandse staatsbestel. Formeel worden zij openbare lichamen in de zin van artikel 134 van de Grondwet, maar materieel moet dat neerkomen […]

1 reactie Lees verder →