Bestuursrecht

Haaksbergen: ontvankelijkheid, causaliteit en relativiteit

door JAdB 19/02/2015
Thumbnail image for Haaksbergen: ontvankelijkheid, causaliteit en relativiteit

Het monstertruckdrama in Haaksbergen kent een uniek juridisch vervolg. Dat (de nabestaanden van) de slachtoffers hun schade vergoed willen zien ligt voor de hand. Evenzeer ligt het voor de hand dat daarbij de pijlen op de gemeente worden gericht. Voor het succesvol aansprakelijk kunnen stellen van de gemeente dient echter wel een onrechtmatig handelen aanwijsbaar […]

1 reactie Lees verder →

Misbruik van de Wob

door JAdB 19/11/2014
Thumbnail image for Misbruik van de Wob

Het zijn feestmaanden bij de Afdeling. Na de piet-ontvankelijkverklaring van vorige week oordeelt de Afdeling nu dat een beroep niet-ontvankelijk verklaard mocht worden wegens misbruik van recht. Dat is zo bijzonder dat er een persbericht aan is gewijd op de website van de Raad van State. Eerst de feiten: het verhaal begint bij de oplegging […]

2 reacties Lees verder →

Bewijzen van wat zich in de peeskamer afspeelt II

door JAdB 28/08/2013
Thumbnail image for Bewijzen van wat zich in de peeskamer afspeelt II

Eerder bespraken wij al een leuke zaak (juridisch gezien dan) over bestuursrechtelijk bewijsrecht. De zaak betrof een bordeel. In dit bordeel zouden seksuele handelingen zonder condoom worden verricht, mogelijk zelfs onder dwang van de eigenaar van het bordeel. De aanwijzingen die de burgemeester voor deze feiten had, waren: anonieme verklaringen afgelegd bij een vertrouwenspersoon, en […]

1 reactie Lees verder →

Bestuursrechter protesteert tegen bestuursrecht

door JAdB 09/09/2011

“De veelgeprezen rechterlijke blinddoek dient in de huidige bestuursrechtspraak blijkbaar nog alleen om de rechtzoekenden aan het rechterlijk oog te onttrekken.” Aldus prof. mr. Tak in zijn brief waarin hij zijn ontslag bij de Centrale Raad van Beroep aankondigde (althans, volgens dit nieuwsbericht).  Wat vinden we ervan? Om te beginnen: het gaat wellicht wat ver om te […]

26 reacties Lees verder →

De olievlek die Bibob heet

door AT 02/03/2010

Op 11 februari is een voorontwerp van een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Bibob aan internetconsultatie blootgesteld. Met de voorgenomen wijziging wordt het palet bestuursbevoegdheden van bestuursorganen nog verder uitgebreid dan het al was. Via de Wet Bibob wordt een algemene weigeringsgrond aan bestaande vergunningstelsels – bijvoorbeeld de ten aanzien van bouwvergunningen of (APV-)exploitatievergunningen […]

3 reacties Lees verder →

Mag een burgemeester een veroordeelde pedofiel uit zijn stad weren?

door FTG 28/10/2009

Bestuursorganen mogen geen misbruik van hun bevoegdheden maken. Als dit verbod overtreden wordt, gaat het meestal niet om corruptie of iets dergelijks, maar om bestuursorganen die een bevoegdheid gebruiken om een ander doel te dienen, dan het doel waarvoor de bevoegdheid gegeven is. En dat mag niet, ook al dient dat andere doel het algemeen […]

4 reacties Lees verder →