bestuursrechtelijk relativiteitsvereiste

Meer relativiteit in het bestuursrecht

door PWdH 17/01/2014
Thumbnail image for Meer relativiteit in het bestuursrecht

Zo’n drie jaar geleden alweer kwam op dit blog het toen net ingevoerde bestuursrechtelijk relativiteitsvereiste ter sprake. Dit vereiste houdt in dat de bestuursrechter een besluit dat in strijd is met een wettelijke norm of een norm van ongeschreven recht niet vernietigt, als die norm ‘kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept’. Aanvankelijk was het […]

Lees verder →