bijstand

Zwabberend wetgeven

door Ingezonden 21/01/2015
Thumbnail image for Zwabberend wetgeven

Bij de uitoefening van zijn taken heeft de overheid vaak informatie nodig. Dat laat de aanpak van terrorisme ook duidelijk zien. Dat geldt ook voor taken die wat minder exotisch van aard zijn. Te denken valt aan de uitvoering van de belastingwetgeving. Zonder gegevens betreffende vermogen en/of inkomen kan de belastingdienst moeilijk vaststellen welk bedrag […]

3 reacties Lees verder →

Gastpost: Dwangarbeid wel heel voorzichtig aangekaart

door Ingezonden 03/02/2011
Thumbnail image for Gastpost: Dwangarbeid wel heel voorzichtig aangekaart

In mijn artikel Een onzichtbare hand heb ik er enkele jaren geleden in het Katholiek Nieuwsblad op proberen te wijzen hoe een groot aantal zaken op sociaal economisch vlak, die als overeenkomst hadden dat zwakke groepen in de samenleving er de dupe van werden, geen enkele belangstelling kregen van politiek, pers, media, vakbonden en juristen, […]

7 reacties Lees verder →