Bundesverfassungsgericht

Nieuw nummer TvCR (2016/4)

door STKR 15/11/2016
Thumbnail image for Nieuw nummer TvCR (2016/4)

Het najaarsnummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht is uit! Voor het hoofdartikel tekenden twee auteurs die als MD en MN ook op dit blog actief zijn: Michiel Duchateau en Mentko Nap van de RUG. In hun artikel analyseren zij de consequenties van de Europese Unie voor de nationale verhoudingen en concluderen ze dat de […]

Lees verder →

Ondertussen in Duitsland: over ESM en parlementaire betrokkenheid

door Ingezonden 09/07/2012
Thumbnail image for Ondertussen in Duitsland: over ESM en parlementaire betrokkenheid

De afgelopen periode zijn op Europees niveau verschillende maatregelen genomen die ingrijpen in nationale budgettaire bevoegdheden. Een van die maatregelen is de oprichting van het permanente noodfonds, het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM). Vorige week besloten de leiders van de eurozone dat het ESM ook gebruikt kan worden voor directe steun aan banken – waarover hier […]

Lees verder →

Een hond die blaft maar nooit bijt

door JWvR 10/09/2010
Thumbnail image for Een hond die blaft maar nooit bijt

Als het Duitse Constitutionele Hof in Karlsruhe zich uitspreekt in een zaak waarin Duits constitutioneel recht wordt uitgespeeld tegenover Europees recht, wordt in de gehele Unie meestal aandachtig en met lichte spanning geluisterd. Sinds de jaren zeventig heeft dit Hof namelijk de reputatie opgebouwd dat het zich niet zonder slag of stoot neerlegt bij de […]

6 reacties Lees verder →

Kritisch over Europa? Steun het voorstel-Halsema!

door GB 09/06/2010

Nu vandaag een deel van de kaarten wordt geschud, kunnen we gaan kijken naar de volgende hobbel voor constitutionele toetsing: de steun van de VVD. Zoals bekend, was in eerste lezing de Tweede Kamer-fractie even unaniem voor als de Eerste Kamer-fractie unaniem tegen. Het verkiezingprogramma van de VVD biedt, in tegenstelling tot dat van de PvdA, geen […]

Lees verder →

Ondertussen in Karlsruhe

door SV 09/05/2010

We leven in een interessante tijd, die met name onze degelijke oosterburen slapeloze nachten bezorgt. De slapeloze uren kunnen enkelen van hen besteden aan het weerleggen van de claim van vier economen en een gepensioneerde professor. Dit weekend weigerde het Bundesverfassungsgericht (BverfG) een gevraagd verbod voor het meedoen aan de noodhulp aan Griekenland. Eisers hadden gesteld […]

1 reactie Lees verder →

Soevereiniteit en het Duitse Bundesverfassungsgericht: On ne s’amuse pas

door JWvR 23/03/2010

Ongeveer driekwart jaar geleden kwam het Bundesverfassungsgericht, het Duitse Constitutionele Hof, met zijn inmiddels befaamde Lissabon-Urteil naar buiten. Hierin behandelde het Hof in Karlsruhe de klacht van enkele parlementariërs dat het toen nog niet in werking getreden Verdrag van Lissabon op sommige onderdelen in strijd was met de Duitse Grondwet. Evenals zestien jaar geleden in […]

7 reacties Lees verder →