burgemeester

Welke dualisering hoort bij de burgemeester?

door DJE 30/11/2018
Thumbnail image for Welke dualisering hoort bij de burgemeester?

De Eerste Kamer heeft geoordeeld. Rob Jetten (D66) heeft zijn triomf. Na ruim zestig jaar is de barrière geslecht voor de invoering van een andere benoemingswijze van burgemeester en CdK. Maar voor D66 de buit is nog bepaald niet binnen als het gaat om de gekozen burgemeester. De benoeming  kan nu weliswaar bij gewone meerderheid […]

4 reacties Lees verder →

Verklaring Omtrent het Gedrag voor raadsleden

door DJE 08/02/2018
Thumbnail image for Verklaring Omtrent het Gedrag voor raadsleden

In zijn nieuwjaarsrede riep de CdK van Noord-Holland – Johan Remkes – op tot debat over de positie van decentrale volksvertegenwoordigers en bestuurders, mede in het licht van ondermijning en integriteit. Dat is op zich zelf genomen heel goed want in de aanloop naar de komende raadsverkiezingen zijn er veel misverstanden rond dat thema en […]

2 reacties Lees verder →

De vertrouwenscommissie is failliet

door DJE 26/09/2017
Thumbnail image for De vertrouwenscommissie is failliet

In de Volkskrant van 1 september schrijft collega Wim Derksen dat de vertrouwenscommissie het ‘ultieme achterkamertje’ is. In beslotenheid wordt bedisseld wie de nieuwe burgemeester wordt. Deze keuze wordt zelden nog gecorrigeerd op het nationale niveau en dat betekent dus dat de gemeenteraad er maximaal over gaat. Volgens Derksen is van enige transparantie echter geen […]

Lees verder →

Met een kanon op een mug schieten: het zwarte Piet-noodbevel deugde niet

door DJE 05/12/2016
Thumbnail image for Met een kanon op een mug schieten: het zwarte Piet-noodbevel deugde niet

Na de verkiezing van Donald Trump wordt ook in ons land gezocht naar ‘boze burgers’. Staat Nederland bij de verkiezingen van volgend voorjaar een vergelijkbare politieke ‘walk over’ te wachten? In de vele speculaties daarover wordt onder meer verwezen naar het ‘Zwarte Piet’-debat. Gewone en altijd keurige burgers krijgen een waas voor ogen als de […]

Lees verder →

Geert Wilders eist hoofd eurofiele burgemeesters

door CM 22/05/2014
Thumbnail image for Geert Wilders eist hoofd eurofiele burgemeesters

Geert Wilders en Martin Bosma schijnen tegenwoordig niet meer samen door een deur te kunnen, maar de relatie was een week geleden nog goed genoeg om gebroederlijk Kamervragen te stellen over een brief die burgemeester Hafkamp van het Noord-Hollandse Bergen met de stempas had meegestuurd. Volgens de beide PVV’ers was die brief bepaald geen neutrale […]

2 reacties Lees verder →

Verwarring rond de ‘gekozen burgemeester’

door CM 17/02/2014
Thumbnail image for Verwarring rond de ‘gekozen burgemeester’

De verwarring over de gekozen burgemeester lijkt compleet te zijn. Begin deze maand werd mediabreed betoogd dat met de draai van het CDA op dit punt de gekozen burgemeester eindelijk binnen handbereik was omdat hiermee een tweederde meerderheid, nodig voor grondwetsherziening, verzekerd leek. Het was een betoog waar gelet op de sterk afgekalfde machtspositie van […]

Lees verder →

Rahmbo in Chicago

door AL 15/02/2011

Chicago’s bijnaam is de “Windy City.” Die bijnaam heeft de stad niet alleen omdat het er wel eens hard kan waaien. Rahm Emanuel, de voormalige chief of staff van het Witte Huis van Obama (die, naar het schijnt, het daar ook wel eens hard heeft laten waaien—vandaar zijn eigen bijnaam “Rahmbo”), heeft dat de afgelopen […]

Lees verder →

De Voetbalwet nader bekeken

door LD 22/10/2010
Thumbnail image for De Voetbalwet nader bekeken

Op 1 september van dit jaar trad een wet in werking die in de volksmond de naam ‘Voetbalwet’ heeft meegekregen. Deze wet mag zich zo kort na haar inwerkingtreding al verheugen over warme belangstelling van de nieuwsmedia en een enthousiaste ontvangst door lokale bestuurders. Recent werd bericht dat de wet voor het eerst is ingezet […]

Lees verder →

Hypocrisie of Vlaamse standvastigheid?

door Redactie 19/05/2010
Thumbnail image for Hypocrisie of Vlaamse standvastigheid?

Vorige week woensdag mocht een onschuldige kinderhand de lijstnummers voor de komende federale verkiezingen trekken. Zonder al te veel communautaire beslommeringen werd dit proces gelukkigerwijs tot een goed einde gebracht; er klonk zelfs enige jubel onder de politieke kopstukken. Deze blijdschap was echter van korte duur. Gisteren maakte de helft van de burgemeesters in beruchte […]

Lees verder →

Column: Van Thijns bestuurlijke vernieuwing

door GB 16/05/2010

Het zijn verwarrende tijden. Over de bankencrisis heen buitelde de knoflookcrisis waarin Merkel en Sarkozy ons vorige week bij de speculatieve afgrond hebben weggetrokken. Afgaande op de krantenberichten, zijn hun plannen, na aanvankelijk succes, toch niet geslaagd. Desalniettemin had ik vanmorgen warm water, en is er geen nieuw crisisberaad in Brussel dit weekend. Voor zover ik weet, […]

2 reacties Lees verder →