burgerinitiatief

Europees Parlement start burgerinitiatief

door MD 03/09/2010

Dat de vertegenwoordigende rol van het Europees Parlement moeilijk te duiden is wist ik, maar sinds ongeveer vijf minuten geleden (de tijd waarin ik dit stukje schrijf niet meegerekend) heb ik nog meer vragen dan ik al had. Ik dacht namelijk altijd dat volksvertegenwoordiging betekent dat vertegenwoordigers de in het volk levende opvattingen en opinies […]

Lees verder →

De formele invoering van een Europese publieke opinie?

door MD 26/07/2010

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon hebben de Unieburgers het recht van ‘burgerinitiatief’. Tot operationalisering ervan is het echter nog niet gekomen, onder andere omdat men het niet eens kan worden over de voorwaarden voor, en procedures rondom dat recht. Als gevolg hiervan neemt de invoering van het initiatief hier en daar bizarre […]

1 reactie Lees verder →

Terminator 4: het Californische referendum

door SV 16/02/2010

Vorig jaar betaalde de staat California haar crediteuren met schuldpapieren; vorige week werd bekend dat crediteuren dit jaar hetzelfde kunnen verwachten. Gouverneur Schwarzenegger geeft de schuld aan burgeriniatieven, die Californië zouden kidnappen. “Burgerwetten” verbieden de gouverneur bijvoorbeeld de onroerend-goed belastingen te verhogen en verbieden tegelijkertijd te bezuinigen op uitgaven voor bepaalde vormen van onderwijs, armenzorg en andere voorzieningen. In Zwitserland […]

Lees verder →