Caesar

Federalist papers no. 25: Concerning standing armies, The subject continued

door FTG 20/04/2010
Thumbnail image for Federalist papers no. 25: Concerning standing armies, The subject continued

In nummer 25 bespreekt Publius (Hamilton) een aantal verdere argumenten om de noodzaak van een staand leger aan te tonen. Dit betoog van Hamilton wordt stevig aangevallen in de zogenaamde anti-federalist papers in twee essays daterend van 17 januari 1788 en 24 januari 1788, geschreven onder het pseudoniem Brutus. GB memoreerde al dat Brutus tegenwoordig […]

3 reacties Lees verder →