Centrale Raad van Beroep

‘De Centrale Raad geeft regels’

door GB 02/05/2017
Thumbnail image for ‘De Centrale Raad geeft regels’

‘Centrale Raad geeft regels voor afhandeling jeugdhulpverzoeken’, aldus de Centrale Raad zelf. Waar de Afdeling bestuursrechtspraak voorzichtig experimenteert met een overzichtsuitspraak over planschade om de procespraktijk te bedienen, lijkt de Centrale Raad alle constitutionele schroom waarmee de rechtsvormende taak van de rechter ooit gepaard ging, achter zich te laten. Ze zijn daar in Utrecht helemaal van […]

2 reacties Lees verder →

Afknijpen en procederen

door GB 09/09/2013
Thumbnail image for Afknijpen en procederen

Een beproefde bezuinigingstechniek is het afknijpen in de decentrale financiële verhoudingen. Een paar procentjes in het Gemeentefonds zetten al gauw zoden aan de dijk van de Rijksbegroting. Gemeenten moeten dan zelf maar uitzoeken of ze hun voorzieningenniveau verlagen of de lokale belastingen verhogen. In beide gevallen belandt de bijbehorende volkswoede op de stoep van het […]

2 reacties Lees verder →

Centrale Raad realiseert family-life

door GB 29/04/2010

Er speelt al een tijdje een gevoelige kwestie over de grenzen aan de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. In theorie is het hard, maar helder: als er geen uitzicht is op rechtmatig verblijf alhier en het is ook niet mogelijk om je op het vliegtuig terug naar huis te zetten (omdat je bijvoorbeeld je identiteit niet […]

2 reacties Lees verder →

Artikel 2.7 lid 1 Besluit inburgering onverbindend

door EB 13/10/2009

Afgelopen week vroeg ik tijdens een werkgroep aan mijn studenten, wat het verschil in gevolg is tussen het “onverbindend verklaren” van een regel door de rechter en het “buiten toepassing laten” van een regel door de rechter. Zoals de lezers van dit blog zullen weten, heeft het laatste slechts gevolgen voor de procespartijen, terwijl het […]

1 reactie Lees verder →