commissie-Davids

Column Jit Peters over Irakdebat

door Redactie 16/02/2010

Lang is politiek beraadslaagd over de kabinetsreactie op het rapport-Davids. Maar nu hebben we dan ook wat. Het is een kunststukje geworden dat de partijen PvdA en CDA bijeenbracht. Die partijen hadden toch een geheel andere visie op het rapport-Davids; de één wilde een schuldbekentenis en het gelijk achteraf, de ander wilde het ongelijk voor […]

1 reactie Lees verder →

Ministeriële verantwoordelijkheid in het Irakdebat

door GB 15/02/2010

Deze week vindt het grote debat plaats over het Irak-rapport van de Commissie Davids. De PvdA is trots op de (dubbelzinnige) formulering dat ‘met de kennis van nu’ een ‘adequater volkenrechtelijk mandaat nodig was geweest.’ Zij hebben Balkenende immers aan de ketting gelegd en zullen daar tijdens het debat triomfantelijk mee rammelen. Tegelijkertijd zitten de eigen […]

0 reacties Lees verder →

Levend volkenrecht

door GB 24/01/2010

Het rapport van de Commissie Davids heeft ten minste dit effect: de beoefenaren van het volkenrecht zien zich gesterkt in hun pogingen de politieke afweging te normeren in plaats van alleen te legitimeren. Dat lijkt mij een terechte conclusie na het lezen van een artikel van Nollkaemper in het NJB. Mede door het hoge juridische […]

3 reacties Lees verder →

Het inlichten van de Kamer

door JAdB 14/01/2010

Een belangrijk punt van kritiek van de commissie Davids (lees hier haar belangrijkste conclusies) is dat de Tweede Kamer onvoldoende is geïnformeerd over een Amerikaans verzoek om militaire steun bij een mogelijke inval in Irak. Balkenende vindt van niet. Voordat men verontwaardigd van de stoel valt van de brutaliteit van de minister-president, is het wellicht […]

2 reacties Lees verder →

Hofstadoperette

door PWdH 13/01/2010

Het viel commissievoorzitter Davids op, hoe snel de premier klaar was met zijn reactie op het rapport over de besluitvorming Irak. Enkele uren volstonden. Hoe zou het zijn gegaan? Het kabinet van de premier heeft daags van te voren bij de commissie geïnformeerd naar de omvang van het rapport, om vervolgens zoveel ambtenaren te recruteren […]

0 reacties Lees verder →

Conclusies uit het rapport commissie van onderzoek besluitvorming Irak

door JAdB 12/01/2010

Vandaag is het 550 pagina’s tellende rapport van de Commissie Davids gepubliceerd. Vanzelfsprekend heb ik het rapport nog niet kunnen doornemen, maar hieronder volgt een overzicht van de – in mijn ogen – meest belangwekkende conclusies van de commissie. Balkenende is zich pas gaan bemoeien met het dossier Irak toen het regeringsstandpunt al min of […]

2 reacties Lees verder →