constitutionele toetsing

Rapport staatscommissie-Remkes mist politieke steun

door DJE 14/01/2019
Thumbnail image for Rapport staatscommissie-Remkes mist politieke steun

Een deel van de bevolking voelt zich niet vertegenwoordigd in het politieke stelsel en daarom moet het stelsel bij de tijd worden gebracht. Dat is het kernprobleem dat door de Staatscommissie-Remkes is neergelegd in  haar eindrapport. Er worden mooie historische vergezichten geschetst en de feitelijke analyse van de staatscommissie is degelijk en overtuigend. Maar de […]

Lees verder →

Herindeling Haren niet geblokkeerd

door GB 06/12/2016
Thumbnail image for Herindeling Haren niet geblokkeerd

Sinds de civiele rechter het loket ‘overige klachten’ heeft geopend – eind deze maand precies 100 jaar geleden – is er nogal wat constitutioneel kunst en vliegwerk aan te pas gekomen om de ‘restrechter’ uit politiek vaarwater te houden. Eén van de minder gelukkige constructies uit de afgelopen eeuw was het arrest-Tegelen uit 1999. Daarin overwoog […]

2 reacties Lees verder →

De Werd bewijst het debat over constitutionele toetsing geen dienst

door MN 08/09/2015
Thumbnail image for De Werd bewijst het debat over constitutionele toetsing geen dienst

Rechter-professor De Werd hekelt in zijn opiniebijdrage het verwachte sneven van een langlopende poging om Nederlandse rechters de bevoegdheid te geven wetten te toetsen aan de Grondwet (“Iedereen respecteert de Grondwet, behalve de Tweede Kamer”, NRC Handelsblad 31 augustus; ook na te lezen via De Werds blog). Tegen zijn betoog valt heel veel in te […]

5 reacties Lees verder →

Materieel grondwetgevingsbevel

door MN 07/11/2014
Thumbnail image for Materieel grondwetgevingsbevel

Sinds 1 november jl. heeft de Hoge Raad een nieuwe president: mr. Feteris. Bij zijn installatie sprak hij een rede uit, waarin hij verkent welke koers hij de Hoge Raad gedurende zijn presidentschap wil laten varen. In zijn rede doet de nieuwe president een nauwelijks mis te verstane oproep. Ik citeer: De rechter vervult een onmisbare rol bij […]

5 reacties Lees verder →

Wordt de wet weer onschendbaar?

door JWvR 07/09/2012
Thumbnail image for Wordt de wet weer onschendbaar?

De kans lijkt groot dat Joost Taverne, nummer 44 op de kandidatenlijst van de VVD, na de verkiezingen op 12 september niet terugkeert in de Tweede Kamer. Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan zal hij troost vinden in de wetenschap dat zijn partij een door hem uitgewerkt voorstel van rijkswet heeft omarmd om artikel […]

9 reacties Lees verder →

Halsema in de herkansing

door CM 07/06/2012
Thumbnail image for Halsema in de herkansing

Het gaat beslist niet goed met het initiatiefwetsvoorstel van Femke Halsema dat een beperkte vorm van constitutionele toetsing in Nederland wil invoeren. Het voorstel ligt al geruime tijd in tweede lezing stof te verzamelen bij de Tweede Kamer. Dat deze Tweede Kamer het zal aannemen is uiterst onwaarschijnlijk: de vereiste tweederde meerderheid ontbreekt. Dat deze […]

13 reacties Lees verder →

Obamacare bij de rechter

door AL 04/01/2011
Thumbnail image for Obamacare bij de rechter

In de Verenigde Staten is de verplichting om je te verzekeren voor ziektekosten niet alleen een controversiële zaak, maar nu ook een constitutionele. De vraag die momenteel richting het Amerikaanse Hooggerechtshof wordt geprocedeerd is of het Amerikaanse Congres wel de bevoegdheid heeft om economische inactiviteit—de keuze om je niet voor ziektekosten te verzekeren—mag reguleren. Twee […]

Lees verder →

Het eerste Constitutionele Hof van het Koninkrijk is een feit

door MN 17/11/2010

Heel ver hier vandaan, maar toch ook wel dichtbij, is afgelopen maandag 15 november het eerste Constitutionele Hof in het Koninkrijk geïnstalleerd. Plaats van handelen: Philipsburg, de hoofdstad van het nieuwe land Sint Maarten. Lange tijd heeft het er naar uit gezien dat Sint Maarten wel een (unieke) vorm van constitutionele toetsing zou krijgen, maar dat […]

2 reacties Lees verder →

Verslag voorstel-Halsema vastgesteld

door GB 25/10/2010

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft verslag uitgebracht in de tweede lezing van het voorstel Halsema. Van de zijde van de SP, de CU, de PvdD, GL en PVV zijn geen nadere vragen gesteld. We gaan er dan gemakshalve dan ook maar vanuit dat dit een blijk is van hun voortzetting van […]

2 reacties Lees verder →

Het wordt tijd voor constitutionele toetsing

door GB 18/09/2010

Een mogelijk nadeel van constitutionele toetsing is zogenaamde ‘judicial overhang’. Dit door Mark Tushnet gemunte begrip ziet op de negatieve effecten van een rechter die zijn schaduw al vooruit werpt. Rechterlijke toetsing kan onverantwoordelijk gedrag bij de wetgever uitlokken, schrijft Tushnet, omdat politici heimelijk kunnen gaan rekenen met de verwachting dat de rechter er wel een stokje […]

1 reactie Lees verder →