controversieel

Help, het waterschap verzuipt van rechtswege!

door CM 15/05/2012
Thumbnail image for Help, het waterschap verzuipt van rechtswege!

Het zijn opnieuw zware tijden voor de waterschappen. Ditmaal dreigen ze niet het slachtoffer te worden van bestuurlijke opheffingswoede, maar van het demissionair worden van het kabinet. Wat is er aan de hand? Zoals bekend worden op grond van de Waterschapswet de algemene besturen van de waterschappen voor een deel gekozen en voor een deel […]

2 reacties Lees verder →

Update ministerraad 5 maart 2010

door GB 06/03/2010

Op 5 maart vergaderde ministerraad weer, dit keer in een nauwelijks van het CDA-bewindsliedenoverleg te onderscheiden samenstelling. Dat bleek ook wel, want bij het naar buiten gaan gebruikten bijna alle ministers een paar microfoons om hun vertrouwen in Balkenende uit te spreken. Bij de officiële persconferentie mocht het daar van Balkenende echter niet over gaan. […]

Lees verder →

Controversieel controversieel verklaren

door JU 04/03/2010

Is verhoging van de AOW-leeftijd een controversieel thema waarmee, gegeven de demissionaire staat van het kabinet, terughoudend mee moet worden omgesprongen? Nee, meende afgelopen maandag VVD-senator Uri Rosenthal in een opiniebijdrage voor het NRC. Tenminste niet als het gaat om de Eerste Kamer. Nu is de AOW-kwestie er momenteel nog een voor de overzijde van […]

2 reacties Lees verder →