Crisis- en Herstelwet

Meer relativiteit in het bestuursrecht

door PWdH 17/01/2014
Thumbnail image for Meer relativiteit in het bestuursrecht

Zo’n drie jaar geleden alweer kwam op dit blog het toen net ingevoerde bestuursrechtelijk relativiteitsvereiste ter sprake. Dit vereiste houdt in dat de bestuursrechter een besluit dat in strijd is met een wettelijke norm of een norm van ongeschreven recht niet vernietigt, als die norm ‘kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept’. Aanvankelijk was het […]

Lees verder →

Over projectuitvoeringsbesluiten en van rechtswege schorsing

door JAdB 29/06/2011

Als een belanghebbende het niet eens is met een besluit (bijvoorbeeld een vergunningverlening) kan hij daartegen in bezwaar en in beroep. Die rechtsmiddelen schorsen echter niet de werking van het besluit. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een houder van een bouwvergunning (tegenwoordig: omgevingsvergunning) gewoon mag bouwen, ook al loopt er een bezwaar-/beroepsprocedure tegen die vergunning. […]

3 reacties Lees verder →

Relativiteit in het bestuursrecht

door PWdH 24/01/2011
Thumbnail image for Relativiteit in het bestuursrecht

Vorige week gaf de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor het eerst toepassing aan het bestuursrechtelijke relativiteitsvereiste van artikel 1.9 van de Crisis en herstelwet. Dit artikel luidt: De administratieve rechter vernietigt een besluit niet op de grond, dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, […]

7 reacties Lees verder →

Update ministerraad 5 maart 2010

door GB 06/03/2010

Op 5 maart vergaderde ministerraad weer, dit keer in een nauwelijks van het CDA-bewindsliedenoverleg te onderscheiden samenstelling. Dat bleek ook wel, want bij het naar buiten gaan gebruikten bijna alle ministers een paar microfoons om hun vertrouwen in Balkenende uit te spreken. Bij de officiële persconferentie mocht het daar van Balkenende echter niet over gaan. […]

Lees verder →

Gastpost: Crisis en Herstelwet III

door GB 10/10/2009

In de Crisis- en herstelwet wordt de verplichte herstelmogelijkheid van artikel 6:6 Awb buiten spel gezet voor beroepen tegen besluiten die vallen onder de reikwijdte van de CH-wet. Dat betekent dat pro forma beroepschriften tegen dergelijke besluiten niet langer worden toegestaan. De beroepsgronden moeten binnen de beroepstermijn van zes weken worden ingediend. Gebeurt dat na […]

Lees verder →

Gastpost: Crisis en Herstelwet II

door Redactie 04/10/2009

In de Crisis- en herstelwet staat een voorstel voor een relativiteitseis in het bestuursrecht: ‘De administratieve rechter laat toetsing van het bestreden besluit aan een geschreven of ongeschreven rechtsregel achterwege, indien de rechtsregel niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich beroept op schending van die rechtsregel.’ Daarover valt een aantal opmerkingen […]

3 reacties Lees verder →

Gastpost: Crisis en Herstelwet I

door Redactie 30/09/2009

De Crisis en Herstelwet moet ervoor zorgen dat het vlijtig anti-cyclisch-investerende-kabinet niet wegzakt in een zompig moeras van procederende milieuclubs. Het kost wat, maar dat levert dan ook ‘Herstel’ op. Maar wat gaat het nu ongeveer kosten? Een serie gastposts van prof. Bart Jan van Ettekoven. Allereerst beperkt artikel artikel 1.4 van de wet het […]

1 reactie Lees verder →