De Tocqueville

Democratie en dictatuur

door PWdH 13/03/2009

Het is bekend: in tijden van crisis neemt de roep om de sterke man toe. Dat roept de vraag op naar het verband tussen democratie en dictatuur. Die blijken verrassend nauw verbonden. Zo werd eerder al opgemerkt dat wie de bakermat van de parlementaire democratie onderzoekt absolute macht vindt. Nieuw voor mij was dat in […]

Lees verder →

Verkiezingen: een nationale crisis

door GB 10/10/2007

Op veler verzoek nog een korte bijdrage over hoe Alexis de Tocqueville in 1835 de Amerikaanse presidentsverkiezingen observeerde. Deze Franse edelman reisde officieel door Amerika om het gevangenissysteem te beschrijven, maar in feite ging zijn interesse uit naar de vraag hoe ‘democratie’ nu eigenlijk werkt. Omdat hij accepteerde dat de tijden van het ancien régime […]

Lees verder →