democratie

Column Wim Voermans: Dreigend onheil, de democratische crisis

door WV 30/03/2017
Thumbnail image for Column Wim Voermans: Dreigend onheil, de democratische crisis

Het gaat helemaal de verkeerde kant op met onze vertegenwoordigende democratie. Dat hoor je vaak de laatste tijd. Het Oekraïne-referendum, de Brexit, de verkiezing van Trump, de opkomst van het populisme in andere Europese landen worden gezien als herauten van de aanstaande ondergang van de democratie in het Avondland. Ook in Nederland staat het er […]

Lees verder →

Boekreview: Welke democratie?

door GB 10/03/2017
Thumbnail image for Boekreview: Welke democratie?

De Nederlandse rechtsorde wordt regelmatig als één groot complot ontmaskerd. Hoe absurd die conclusie ook klinkt, de achterliggende redenering is doorgaans nog niet zo gemakkelijk gedemonteerd. Zo ook het boekje Welke democratie van Jan Storm. Storm verdeelt zijn publiek in drie groepen. Met ‘ons’ bedoelt hij de gewone burgers die zuchten onder ‘de voogdij van […]

5 reacties Lees verder →

Staatsrecht in verkiezingstijd: weerbare democratie

door Ingezonden 27/02/2017
Thumbnail image for Staatsrecht in verkiezingstijd: weerbare democratie

De Nederlandse democratische rechtsstaat moet zich volgens sommige partijen ‘weerbaar’ opstellen om zijn grondwaarden actief te beschermen en antidemocratische groeperingen geen kans te geven om voet aan de (politieke) grond te krijgen in Nederland. Zo stelt het CDA in zijn verkiezingsprogramma: “We gaan onze democratie en rechtsstaat weerbaar maken tegen personen en organisaties die hen […]

Lees verder →

Boekreview: Niet de kiezer is gek

door GB 05/02/2017
Thumbnail image for Boekreview: Niet de kiezer is gek

Het regent democratische pamfletten, deze dagen. Zo beschouwd is het boekje van Tom van der Meer niets bijzonders. Maar omdat deze Nederlandse Van Reybrouck door de regering in de Staatscommissie-Remkes werd gestopt, is de hoek waaruit in zijn pamflet de staatkundige wind waait van bijzonder belang. Die hoek is opvallend. Want verder dan kapsel, stoppels en colbertje […]

Lees verder →

Federalist Papers no. 39 – Conformity of the Plan to Republican Principles

door JAdB 23/05/2014
Thumbnail image for Federalist Papers no. 39 – Conformity of the Plan to Republican Principles

Dit paper begint met de vaststelling dat het plan voor de nieuwe constitutie een republiek karakter moet hebben. Zo niet, dan moet het worden verlaten. Madison verstaat onder republiek: een natie waarin de overheid haar macht direct of indirect ontleent aan het volk. Degenen die deze macht daadwerkelijk uitoefenen dienen dus verkozen te worden door […]

Lees verder →

Hongarije tart EU

door JWvR 13/03/2013

Hongarije blijft de wereld tergen. Ondanks druk vanuit de EU en de VS, nam het Hongaarse parlement afgelopen maandag een pakket constitutionele amendementen aan dat volgens critici (zie hier en hier) op onderdelen op flagrante wijze in strijd is met rechtsstatelijke beginselen. Eerder was de grondwet zelf mikpunt van kritiek. Deze grondwet, die van kracht […]

3 reacties Lees verder →

Goodbye Van Der Staaij

door JU 24/07/2012
Thumbnail image for Goodbye Van Der Staaij

Hoe gaat minister Spies de geschiedenis in? Als degene die het boerkaverbod toch niet, of toch wel maar met tegenzin verdedigde? Of als degene die ervoor zorgde dat de halve SGP-lijst op 12 september uit vrouwen bestaat? Dat laatste willen PvdA en D66. Uit die hoek zijn al  Kamervragen gesteld. Aanleiding: de uitspraak van het EHRM in SGP t. Nederland. Het is nu […]

7 reacties Lees verder →

‘Zuid-Europese democratie is overrated’

door MD 08/09/2011

Terwijl de financiële markten opgelucht ademhalen over het nieuwste oordeel van Karlsruhe, lijkt Rutte het democratiebeginsel (het argument in de Duitse jurisprudentielijn) nogal overrated te vinden. Eerder al verscheen op EUobserver een prachtige column over dit thema. Daarin werd het steeds weer opnieuw op ondemocratische wijze treffen van radicale financiële maatregelen vergeleken met het offeren […]

4 reacties Lees verder →

Tast de Raad voor Cultuur de democratie aan?

door Ingezonden 03/05/2011

De Raad voor Cultuur stelt in zijn recente advies dat er sprake is van een zoektocht naar een nieuwe legitimering voor de overheidssteun aan kunst en cultuur. Volgens de Raad is er sprake van legitimering daarvoor als een kunstenaar of kunstinstelling heeft bewezen een publiek voor zijn product te kunnen interesseren. Die legitimering gaat op […]

Lees verder →

Ernst Hirsch Ballin vs. ‘Hofbashers’ II

door RdG 08/02/2011

In het opgelaaide debat over rechtsstaat, democratie en mensenrechten hoeven we voor de mening van oud-minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin niet meer te verwijzen naar oude toespraken. Hij heeft zich als ambteloos burger nu ook uitgesproken in het NJB. Nadat Hirsch Ballin kort heeft besproken wat verstaan kan worden onder “de rechtsstaat” wijdt hij […]

Lees verder →