democratie

België: stand van zaken

door WVDB 06/01/2011
Thumbnail image for België: stand van zaken

De formatie sleept op moment van schrijven 207 dagen aan. Een analyse dringt zich op, doch is verre van evident. In de eerste plaats omdat een analyse een achterliggend grondplan veronderstelt. De aanwezigheid daarvan in hoofde van de hoofdrolspelers van deze formatie, aan beide zijden van de taalgrens, kan worden betwijfeld. Heden eisen twee zaken […]

3 reacties Lees verder →

Retoriek in de politiek

door PWdH 26/08/2010

Van oudsher (Plato) wordt retoriek in de politiek gewantrouwd. Retoriek wordt geassocieerd met emotie in plaats van rede, met misleiding in plaats van waarheid en met manipulatie en onderdrukking. Een ander bezwaar is dat retoriek eenrichtingsverkeer is en de reflectie mist die sprekers krijgen wanneer ze een dialoog voeren. In een recent artikel probeert Dryzek […]

Lees verder →

De verkiezing van de Eerste Kamer (deel 2)

door LD 10/08/2010
Thumbnail image for De verkiezing van de Eerste Kamer (deel 2)

Gisteren verscheen op dit blog deel 1 van een bijdrage over een wijziging van de Kieswet betreffende de verkiezing van de Eerste Kamer. Vandaag deel 2. De kwesties van de voorkeurdrempel en het tijdstip van verkiezing waren vrij gemakkelijk te regelen. Voor de kwestie van de lijstverbindingen gold dat echter bepaald niet. Aanvankelijk had de […]

4 reacties Lees verder →

De verkiezing van de Eerste Kamer (deel 1)

door LD 09/08/2010
Thumbnail image for De verkiezing van de Eerste Kamer (deel 1)

Mocht in de komende weken een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV gerealiseerd worden, dan blijft de vraag hoe dit kabinet om zal gaan met de Eerste Kamer. VVD en CDA beschikken daar gezamenlijk over ‘slechts’ 35 van de 75 zetels en kunnen niet aan een meerderheid geholpen worden door de […]

7 reacties Lees verder →

Geloofsbrieven

door WVDB 27/07/2010
Thumbnail image for Geloofsbrieven

Over de recente Belgische verkiezingsperikelen is reeds voldoende inkt gevloeid, onder andere op dit blog: hier en hier. Recent, op dinsdag 6 juli, kwamen de nieuw-samengestelde Kamers voor de eerste maal bijeen. Eerste taak voor deze assemblees is het onderzoeken van de geloofsbrieven van haar leden, volgens artikel 48 van de Grondwet “[…]onderzoekt elke Kamer […]

6 reacties Lees verder →

Ons idiote kiessysteem

door Redactie 26/05/2010

Volgens hoogleraar logica Harrie de Swart heeft Nederland de domste procedure om democratie vorm te geven. Hij laakt het Nederlandse kiessysteem. We zouden te weinig informatie van de kiezer vragen. Hij heeft er zijn afscheidscollege aan de UvT over gehouden, dus we zullen er vast nog wel meer van gaan horen. In een notendop komt het hier […]

9 reacties Lees verder →

Waar zijn de kleine partijen gebleven?

door MD 07/04/2010

Volgens CDA-prominent Gerd Leers moet Nederland bij verkiezingen zo snel mogelijk een kiesdrempel invoeren van minimaal 5 procent. De fragmentatie van het politieke landschap is volgens hem namelijk uit de hand gelopen, hetgeen (in zijn ogen) het gezag van de politiek ondermijnt. Als voorbeeld noemt hij de gemeenteraad van Maastricht, die momenteel elf fracties kent. […]

Lees verder →

Amerika voorbeeld voor Nederlandse democratie?

door JWvR 12/03/2010

Is ons parlementaire systeem in verval? Deze zorg werd eergisteren in de NRC geuit door oud-hoofdredacteur van het blad Christen-Democratische Verkenningen Marcel ten Hooven. Volgens Ten Hooven is de balans tussen macht en tegenmacht in de Nederlandse democratie verstoord geraakt. Hierdoor, zo betoogt hij, is er onvoldoende bescherming tegen politieke partijen die ‘omwille van machtsbehoud […]

1 reactie Lees verder →

Constitutionele toetsing revisited: The World According to Kumm

door JU 24/11/2009

In een recent artikel betoogt de Duitse New Yorker Mattias Kumm dat rechterlijke toetsing van de vraag of (formele) wetgeving wel proportioneel is, in essentie een Socratische activiteit is die bijdraagt tot een hogere kwaliteit van wetgeving. Kumm reageert daarmee op kritische betogen van sceptici omtrent constitutionele toetsing zoals rechtsfilosoof Jeremy Waldron en politicoloog Bellamy. […]

Lees verder →

Ga toch stemmen

door SV 18/08/2009

Laat de god- en anarchievrezende lezers van dit blog me minachten, maar soms, als de verkiezingsdag bijzonder regenachtig is, overweeg ik thuis te blijven. Niet zozeer omdat de voorafgaande debatten zouteloos zijn geweest, of omdat tussen belofte en daad, wetgevingsprocessen en andere praktische bezwaren staan, maar omdat ik denk dat de democratie ook zonder mijn […]

3 reacties Lees verder →