dialoog

Opgeheven vinger en eigen boezem

door RdG 27/03/2013

Op 6 maart jl. stuurde minister Timmermans, samen met zijn Deense, Duitse en Finse collega’s een brief aan Commissie-voorzitter Barroso. Daarin onderstrepen zij het belang van het beschermen van het Europese project als waardengemeenschap, juist in tijden van euroscepsis en financiële malaise. Zij schrijven: ‘As you very rightly stated in your State of the Union Address, there […]

9 reacties Lees verder →

Afmars van het voorstel voor een Gemeenschappelijk Kooprecht?

door RdG 27/09/2012
Thumbnail image for Afmars van het voorstel voor een Gemeenschappelijk Kooprecht?

Al jaren wordt – onder leiding van de Europese Commissie – nagedacht en onderhandeld over vorm, inhoud en wenselijkheid van één Europees systeem van contractenrecht naast de 27 nationale rechtsstelsels. Sommigen zien een volwaardig Europees Burgerlijk Wetboek gloren aan de horizon. Hesselink schreef in 2004, bij de presentatie van het Action plan on European contract law dat weliswaar […]

Lees verder →

Goodbye Van Der Staaij

door JU 24/07/2012
Thumbnail image for Goodbye Van Der Staaij

Hoe gaat minister Spies de geschiedenis in? Als degene die het boerkaverbod toch niet, of toch wel maar met tegenzin verdedigde? Of als degene die ervoor zorgde dat de halve SGP-lijst op 12 september uit vrouwen bestaat? Dat laatste willen PvdA en D66. Uit die hoek zijn al  Kamervragen gesteld. Aanleiding: de uitspraak van het EHRM in SGP t. Nederland. Het is nu […]

7 reacties Lees verder →

EVRM-brief: ‘meedenken met de oplossing voor andere landen’

door GB 05/10/2011

Minister Opstelten heeft de Tweede Kamer bericht omtrent het regeringsstandpunt over het EVRM en het EHRM. Dat is deze dagen een heikel onderwerp. Deels omdat het hof tegenwoordig als een soevereiniteits-vijandig-Fremdkörper wordt beschreven, maar vooral omdat het Hof de macht heeft om hier vliegtuigen met teruggestuurde Irakezen aan de grond te houden. Dat is de […]

4 reacties Lees verder →

Dialoog bij de Donner-wet

door GB 30/09/2011
Thumbnail image for Dialoog bij de Donner-wet

Donners spoedwetje heeft de Tweede Kamer inmiddels overleefd. Het leek er even op dat de VVD principieel was en zich tegen terugwerkende kracht zou verzetten. Uiteindelijk bleek de juridische dienst van de Tweede Kamer het toch met de Raad van State en de regering eens te zijn geweest en knarste Jeanine Hennis-Plasschaert maar weer eens […]

1 reactie Lees verder →

Splitsingswet in ferme taal herbevestigd

door GB 09/12/2010

Afgelopen zomer zette het Gerechtshof Den Haag een Europese streep door de verplichte splitsing van energiebedrijven in een stroomleverend deel en een kabeltrekkend deel. Een dergelijke verplichting mag alleen als sprake is van een dwingend algemeen belang, en dat was volgens het hof niet aan de orde. De politiek was duidelijk niet gecharmeerd van deze […]

1 reactie Lees verder →

Quango Cleggo – Ondertussen in het Verenigd Koninkrijk

door JU 28/09/2010

Onlangs overleed Lord Bingham of Cornhill. Op 11 september om precies te zijn. Een bijzondere man. Een bijzondere overlijdensdatum ook. Het is niet netjes, maar je vraagt je toch stiekum af of hij net naar de TV zat te kijken. Naar ‘onze’ Geert die zijn ‘No Mosque Here’ de wereld in slingerde. Wat zal de […]

1 reactie Lees verder →

Een hond die blaft maar nooit bijt

door JWvR 10/09/2010
Thumbnail image for Een hond die blaft maar nooit bijt

Als het Duitse Constitutionele Hof in Karlsruhe zich uitspreekt in een zaak waarin Duits constitutioneel recht wordt uitgespeeld tegenover Europees recht, wordt in de gehele Unie meestal aandachtig en met lichte spanning geluisterd. Sinds de jaren zeventig heeft dit Hof namelijk de reputatie opgebouwd dat het zich niet zonder slag of stoot neerlegt bij de […]

6 reacties Lees verder →

Montana’s directe dialoog

door GB 07/09/2010

Een van de bezwaren tegen constitutionele toetsing is dat een vlijtig aan de Grondwet toetsende rechter de gewone wetgever min of meer buiten spel zet. Om een op de Grondwet berustend oordeel van de rechter aan te pakken, moet in de regel de Grondwet zelf gewijzigd worden. Dat is in toenemende mate te uitzichtloos om […]

Lees verder →

Slagveld EVRM

door JU 12/08/2010

Het is de natte droom van elke mensenrechtenjurist en tegelijk de nachtmerrie van elke generaal. Twee legers ontmoeten elkaar op het slagveld. Trompetten klinken. Banieren wuiven in de wind. De soldaat denkt aan vrouw en koters, de officier aan eer en glorie. De geweren zijn gepoetst, geladen en gericht. Maar dan verschijnt de mensenrechtenjurist ten […]

2 reacties Lees verder →