DNB

Op consult bij het IMF

door PWdH 16/12/2010
Thumbnail image for Op consult bij het IMF

Onlangs bracht het IMF voorlopige conclusies over Nederland naar buiten in het kader van haar Financial Sector Assessment Program. DNB had het IMF hiertoe uitgenodigd in het kader van de nieuwe aanpak van ‘doorbijten’. De belangrijkste voorlopige conclusie die het IMF trekt is dat Nederlands financiële instellingen over voldoende kapitaal beschikken om ‘zware schokken’ (‘extreme […]

Lees verder →

Immuniteit voor DNB?

door PWdH 19/08/2010
Thumbnail image for Immuniteit voor DNB?

Er komen wetswijzigingen die de ‘governance en cultuur’ bij DNB gaan versterken. Bij het opstellen van een plan van aanpak blijkt DNB in elk geval alvast ‘proactief, doortastend en afrekenbaar’, zo stelt minister De Jager verheugd vast. Het plan van aanpak ‘Van analyse naar actie’ moet verzekeren dat de toezichthouder voortaan ook ‘doorbijt’. Zoals de […]

Lees verder →

Rapport commissie Scheltema: ‘lessen’

door PWdH 03/07/2010

Welke lessen kunnen er worden getrokken uit het rapport over de ondergang van DSB, zoals dat heet? De commissie realiseert zich ter dege dat op zich een casus niet zoveel zegt, zeker niet als het daarbij ook nog om een bijzondere bank met een eenhoofdige leiding als DSB gaat. De hamvraag waarom DNB niet ‘krachtdadiger’ […]

Lees verder →

Rapport commissie Scheltema

door PWdH 01/07/2010

Enkele indrukken van het rapport van de commissie Scheltema, dat de ondergang van DSB onderzocht. Het rapport bevestigt het beeld van DSB Bank als een soort Dagobert Duck-bank, die geheel ter beschikking stond van Scheringa. Met dien verstande dat Scheringa niet beschikte over een pakhuis vol cash, maar voor instandhouding van zijn ‘hobby’s’ afhankelijk was […]

1 reactie Lees verder →

Column Tom Eijsbouts: Te veel passieve verantwoordelijkheid

door Redactie 04/06/2010

Vandaag promoveert in Utrecht een jonge Roemeense onderzoekster op een mooi boek over verantwoordelijkheid van Europese agentschappen. Dat is geen voorpaginanieuws, maar het gaat wel over een van de grote bestuurlijke vragen van deze tijd. Waar je maar kijkt zie je nieuwe instanties ontstaan; nationaal, Europees, internationaal. Er wordt geregeld en gecontroleerd bij het leven, […]

Lees verder →

De zieke man

door PWdH 02/04/2010

De vraag is niet langer of de hypotheekrenteaftrek wordt aangepakt, maar wanneer. CDA en VVD zijn vooralsnog tegen. Dat hoeft niet alleen om redenen van politieke opportuniteit te zijn. Er zijn ook inhoudelijke redenen nog even te wachten (zie de oproep van bankpresident Wellink vorige week). Toch zal de aftrekpost er op termijn aan moeten […]

4 reacties Lees verder →

Commissie financieel stelsel

door PWdH 09/02/2010

Vorige week sloot de commissie financieel stelsel haar openbare gesprekken af. Het door de commissie-De Wit te verrichten parlementair onderzoek mag er zijn. Niet alleen moeten de oorzaken van de crisis worden onderzocht en moeten aanbevelingen worden gedaan in algemene zin, om het financieel stelsel en het toezicht te verbeteren, maar ook de casus Fortis/ABN […]

Lees verder →

Noodmaatregelen bij DSB: Wouter Bos heeft iets uit te leggen

door PJK 12/10/2009

UPDATE: uit de inmiddels bekende motivering van de uitspraak: 2.5. DNB heeft aan het herhaalde verzoek ten grondslag gelegd dat de situatie ten opzichte van de vorige nacht gewijzigd is, omdat er in de afgelopen nacht een run op de bank is ontstaan, blijkend uit de onder 2.4 aangehaalde cijfers. 2.6. DSB heeft dit laatste […]

6 reacties Lees verder →