Donner

Graaiende zorgbestuurders overgeleverd aan Brinkman en Gerbrands

door CM 15/01/2013
Thumbnail image for Graaiende zorgbestuurders overgeleverd aan Brinkman en Gerbrands

Wie er als topfunctionaris in de zorgsector warmpjes bijzit en dan toch durft te klagen bij de rechter over de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, loopt uiteraard het risico in de publieke opinie verketterd te worden. GB constateerde dat al in een eerdere bijdrage. Dit […]

1 reactie Lees verder →

Dubbele taak Raad van State is zo gek nog niet

door MN 29/11/2011
Thumbnail image for Dubbele taak Raad van State is zo gek nog niet

Twee weken geleden, tijdens de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor 2012, heeft de Tweede Kamer de motie-Taverne aangenomen. Adviseren over wetgeving en het beslechten van geschillen zijn verschillende taken die, volgens de motie, niet in één orgaan behoren te zijn ondergebracht. Door dat wel te doen riskeert Nederland een veroordeling […]

10 reacties Lees verder →

Donner slijpt de messen

door MN 17/10/2011
Thumbnail image for Donner slijpt de messen

Het SP-kamerlid Van Raak heeft geheime stukken van een man in een lange regenjas gekregen en probeerde tevergeefs premier Rutte daarom te laten bedelen. Het ging om aantekeningen die de Curaçaose Gevolmachtigde Minister Osepa had gemaakt tijdens de rijksministerraad van 4 oktober jongstleden. Tijdens die vergadering is gesproken over de ruzie tussen de president van de […]

2 reacties Lees verder →

Donner repareert legesheffing

door GB 23/09/2011

Donner probeerde zo uitgebreid mogelijk het nieuws te halen met zijn wetsvoorstel om in de Gemeentewet een betere grondslag voor het heffen van leges voor ID-kaarten te creëren. Anders gezegd: de Griekse toestanden zijn voorbij; er moet weer gedokt worden. Opvallend daarbij was dat Donner beweerde dat het ‘vanaf vandaag’ niet meer mogelijk was om […]

12 reacties Lees verder →

Donner naar de Raad van State

door MN 07/07/2011

De krant van wakker Nederland heeft van “bronnen” vernomen dat de ministerraad morgen de huidige minister van Binnenlandse Zaken zal voordragen als vice-president van de Raad van State. Teken aan de wand zou zijn dat de voordracht niet, zoals de wet dat vergt, wordt opgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken (Donner) maar door de […]

7 reacties Lees verder →

Jit Peters: ‘Openbaarheid mag van Donner niet veel kosten’

door Ingezonden 16/06/2011

Minister Donner heeft mede naar aanleiding van zijn toespraak op de jaarlijkse Dag van de persvrijheid op 31 mei 2011 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zet hij zijn positie ten aanzien van openbaarheid uiteen. Kort samengevat komt zijn opvatting er op neer dat Nederland het voortreffelijk doet met betrekking tot openbaarheid. Het […]

Lees verder →

Staat, SGP en Straatsburg

door GB 20/04/2011
Thumbnail image for Staat, SGP en Straatsburg

Vandaag trok Kathalijne Buitenweg van het Clara Wichmann Proefprocessenfonds in een opinieartikel fel van leer tegen Donner, die de SGP voorlopig even laat lopen. Het lijkt me logisch dat zij dat doet, al was het misschien niet nodig om meteen de rechtsstaat erbij te halen. Een overweging in haar artikel trekt vooral de aandacht: Extra […]

1 reactie Lees verder →

Donner en het recht op inlichtingen

door GB 24/03/2011

‘Privé’ is booming in het parlementair stelsel. Eerder probeerde Balkenende de kroonprins er al mee uit de wind te houden. Onlangs moesten de handelsbetrekkingen met Oman via de persoonlijke levenssfeer van de majesteit aan het politieke strijdgewoel onttrokken worden. En nu heeft ook Donner zich erop beroepen, in een poging het kamerlid Schouw van het lijf […]

Lees verder →

Echte grondwetswijzigingen verdienen een Donner

door GB 13/11/2010

En jawel: de campagne tegen het wetsvoorstel Halsema is nu echt begonnen. Donner verzorgde de aftrap tijdens een toespraak ter gelegenheid van het rapport van de Staatscommissie. Het zat verstopt tussen de hoofdboodschap (‘Donner, Donner & Donner: voor al uw grondwetswijzigingen) en de van hem bekende ironie (‘het kabinet kijkt naar onderdelen die het “snel” kan […]

2 reacties Lees verder →

Gastpost: Zo vader, zo zoon – over Andre en Piet Hein Donner

door Redactie 07/09/2010

De gastpost van vandaag wordt verzorgd door prof. mr. D.J. Elzinga, hoogleraar Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Andre Donner kwam in de jaren tachtig van de vorige eeuw van het Europese Hof naar onze vakgroep Staatsrecht in Groningen toen ik daar jong medewerker was en hij werd – in zijn tweede hoogleraarsloopbaan – mijn co-promotor […]

5 reacties Lees verder →